Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Politiker, ta ert ansvar för hållbar renovering!

Marie Linder 1 jul 2016
Hyresgästföreningen
Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. Det är därför nödvändigt med politiskt ansvarstagande från samhällets sida. Det finns goda skäl för stat och kommun att förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad.
marie-linder_debatt
Marie Linder
Hyresgästföreningen

Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. Det är därför nödvändigt med politiskt ansvarstagande från samhällets sida. Det finns goda skäl för stat och kommun att förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad.

Enligt en rapport från Boverket flyttar minst 25 procent av hyresgästerna strax innan, under eller efter en ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem. Rapporten bekräftar den verklighet Hyresgästföreningen möter hos många hyresgäster. Alltför många tvingas lämna sina hem för att de inte har råd att bo kvar. Det är inte rimligt.

Det bor drygt två miljoner människor i miljonprogrammets bostäder. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas hundratusentals lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad.

Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och att renovera är dyrt. Mellan 100 - 300 miljarder kronor kommer det att gå på, enligt Boverket. Det klarar inte Sveriges hyresgäster att bekosta själva. Hyreshöjningar på upp till 60 procent har förekommit. Det är en stor utmaning Sverige står inför.

Alltför många tvingas lämna sina hem för att de inte har råd att bo kvar. Det är inte rimligt.

Med stigande priser i byggindustrin och enorma behov i miljonprogrammen ska hundratusentals lägenheter renoveras på ett sådant sätt att allmännyttan även imorgon kan leva upp till sitt allmännyttiga ansvar. De allmännyttiga bostadsföretagen rustar upp cirka 13 000 hyresrätter varje år. Det är en ekvation som inte går ihop.

Hållbara upprustningar behövs för att samhället ska fungera. De behövs för att skapa likvärdiga förutsättningar för barns uppväxt och för att människor ska känna sig trygga och säkra. De behövs för att äldre ska kunna få den omsorg och service de behöver. Och de behövs för att nå miljö- och energieffektiviseringsmål.

De bidrar också till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Detta sträcker sig bortom de enskilda hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen. Det är därför nödvändigt med politiskt ansvarstagande från samhällets sida.

Det finns goda skäl för stat och kommun att förändra de ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad. Samhället har under många år stöttat renoveringar i de privatägda bostäderna genom ränteavdrag för kapitalkostnader och ROT-avdrag. Landets hyresrätter har inte fått del av detta. Det är dags att förändra det.

Genom att rikta samhällets stöd till de bostäder och områden som behöver det bäst, kan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet stimuleras. Låt dessa områden bli föredömen för hållbar utveckling.

Vid ombyggnation är det olika intressen som ska balanseras och det är en naturlig konflikt. Det finns dock anledning att ifrågasätta dagens bristande inflytande för hyresgäster. Det handlar om möjligheten att vara delaktig i processen redan från början, kunna välja mellan olika nivåer och framför allt ha råd att bo kvar i sina hem.

Behovet av ombyggnad kommer sällan som en blixt från klar himmel - det finns tid att göra ett grundligt arbete med förankring och delaktighet. Det möjliggör genomtänkta processer där de boende blir lyssnade på.

Den utredning som är tillsatt för att arbeta med frågan kring ökad delaktighet för hyresgäster vid ombyggnation har ett viktigt uppdrag. Hur renoverar bolagen på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt så att människor har råd att bo kvar? Och hur förändrar man människors hem på ett sätt så att de känner att de har kunnat vara med och påverka?

Där finns mycket att göra och regeringen behöver ta ett större samhällsansvar, inte minst i form av ökade resurser, för att få till en hållbar upprustning värd namnet.

OM Marie Linder

Förbundsordförande i Hyresgästföreningen sedan 2014. Har varit aktiv i Hyresgästföreningen i snart 25 år.

Ålder: 53 år

Bor: I hyresrätt i Tyresö

Familj: Man, barn och bonusbarn, hundarna Curry och Alfons

Gillar: Läsa, handarbeta, vandra i fjällen på sommaren och åka skidor på vintern

Aktuell: Almedalen 2016.

marie-linder_debatt
Marie Linder
Hyresgästföreningen
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

OM Marie Linder

Förbundsordförande i Hyresgästföreningen sedan 2014. Har varit aktiv i Hyresgästföreningen i snart 25 år.

Ålder: 53 år

Bor: I hyresrätt i Tyresö

Familj: Man, barn och bonusbarn, hundarna Curry och Alfons

Gillar: Läsa, handarbeta, vandra i fjällen på sommaren och åka skidor på vintern

Aktuell: Almedalen 2016.