Varan har lagts till i varukorgen

Kostnader för vatten och avlopp kan fördubblas

Hållbarhet 11 jul 2016
vatten-webb
Svenska kommuner står inför stora utmaningar i fråga om dricksvatten. Foto: Viktor Ginner
Vatten och avlopp ser ut att bli allt dyrare för de svenska kommunerna framöver. Främst i glesbygden. Svenskt Vatten räknar med kostnadsökningar på uppåt 100 procent på flera håll i landet.

Att förse invånarna med vatten och avlopp blir en betydligt dyrare affär för kommunerna de kommande åren. Ökade behov av personal såväl som krav på upprustning hör till orsakerna.

Det var under Almedalsveckan som Svenskt Vatten presenterade sin så kallade Resultatrapport för hållbarhetsindex 2015. Och det är många kurvor som pekar brant uppåt.

Dyrare överallt

Över hela landet väntar kostnadsökningar på mellan 50 och 100 procent de kommande 20 åren, enligt Anne Adrup, expert på rörnät och klimat på Svenskt Vatten.

Det behövs nya investeringar och nya anslutningar på grund av att det byggs mycket bostäder samtidigt som det kommer nya miljökrav och klimatanpassning som också kommer att kosta, säger Anne Adrup.

Hon uppger att det är de mindre kommunerna som får det tuffast. Redan idag är det svårare att få bra ekonomi för vatten- och avloppstjänster i glesbygden, menar Anne Adrup.

Det finns en hel del att jobba med

Färre anslutna personer per verk och längre ledningar ut till varje brukare driver på kostnader i de små orterna. Handlar det dessutom om en skärgårdskommun så blir det ännu dyrare.

De saknar fördelarna av stordrift och har lite mer att ta hand om i och med att det är glesare befolkat.

Brister i planeringen

Rapporten visar också att planeringen av VA ofta brister runt om i landet. Även här är det småstäderna som har uppförsbacke.

Det finns en hel del att jobba med men det finns också gott om nöjda brukare och för den parametern ser det riktigt bra ut, säger Anna Adrup.

vatten-semiarium-2 Panelen under Svenskt Vattens seminarium. Foto: Viktor Ginner

Bland de som deltog vid seminariet under Almedalsveckan fanns Karin Thomasson (MP). Hon är kommunalråd i Östersund samt fjärde vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Goda förutsättningar

Enligt henne finns goda förutsättningar för kommunerna att kunna hantera kostnadsökningarna. Och finansieringen behöver inte nödvändigtvis ske genom höjning av taxorna, menar hon.

Däremot behöver nog alla se över hur vattnet används. Idag har vi dricksvatten till allt från att vattna fotbollsplaner till att spruta konstsnö. Kanske är det något man ska fundera över.

Svenskt Vattens rapport grundar sig på en undersökning där 124 svenska kommuner deltagit. Syftet med rapporten är att ge VA-organisationerna ett verktyg för att analysera och förbättra sina verksamheter.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial