Varan har lagts till i varukorgen

Få bort fåglar kräver förebyggande åtgärder

Bostäder 25 jul 2016
mas_740x413
Störande måsfåglar är svåra att bli av med i stadsmiljö, men det finns åtgärder att vidta. Foto: Kristina Lindström
Fåglar kan vara ett besvär för fastighetsägare. Boende kan uppleva obehag så förebyggande åtgärder måste till för att få fåglarna att söka sig till andra platser.

Tillgången till mat gör att byggnader och parker i städer och samhällen blir eftertraktade boplatser för fåglar. Det bästa sättet att få bort dem är att störa dem i ett tidigt skede av deras bobyggande.

Fastighetsägarens ansvar

Det är enligt Miljöbalken (9 kap) fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa. Den som är fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur. Om störningen sker på kommunal mark är det kommunens ansvar.

Här är några åtgärder som håller fåglar borta:

  • Informera dem som bor i ditt hus att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.
  • Tänk redan i projekteringsskedet på att undvika platta tak.
  • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.
  • Med hjälp av rovfågelsattrapper kan man skrämma bort duvor.
  • Montera elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud. Nackdelen är att de som avger ultraljud kan störa husdjur och människor.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade och gamla bon vid häckningssäsongen.

Avskjutning en sista utväg

Om du inte kommer tillrätta med problemen kan du som en sista utväg anlita någon av de skyttar som har skottlossningstillstånd. Polisen kan upplysa om vilka de är.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Underhåll Utemiljö
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter