Varan har lagts till i varukorgen
Boverket ger raka svar om standard
Utbildning 18 jul 2016
standarder
Användande av olika typer av standarder ska underlättas med Boverkets vägledning. Foto: Robert Byron
Den som vill ha bättre koll på olika typer av standarder har fått ett nytt hjälpmedel. Nu finns en särskild vägledning från Boverket.

Det var förra året som regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram en strategi för hur det bör hänvisas till standarder i olika myndighetsregler.

I uppdraget ingick även att utforma en vägledning för att informera exempelvis myndigheter och byggföretag om systemet med standardisering.

Färdigt i fjol

I slutet av 2015 kunde Boverket presentera resultatet. Sedan en tid tillbaka finns därför en webbaserad vägledning på Boverkets hemsida för den som vill bättra på sina kunskaper om olika typer av standarder som exempelvis Eurokoder.

Det handlar om att få förståelse för hur systemet är uppbyggt

Caroline Bernelius Cronsioe på Boverket har lett projektet. Enligt henne kan både stora och små aktörer i byggbranschen ha nytta av vägledningen.

– ­Det handlar om att få förståelse för hur systemet är uppbyggt och till exempel vad olika förkortningar står för. Det här är ett system som är komplext och då är det bra att ha grundläggande kunskaper, säger Caroline Bernelius Cronsieo.

Chans att påverka

Tanken är också att den som vill ska kunna vara med och påverka utformandet av olika standarder. Även där ger Boverkets vägledning hjälp, menar Caroline Bernelius Cronsioe. Till exempel går det att via vägledningen kommentera och lämna synpunkter kring standarder som revideras.

Fördjupningsmaterial

SUMMERING Standard enligt SIS

Det finns många definitioner av vad en standard är. Den svenska standardiseringsorganisationen SIS föklarar så här:

  • Ett dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang.
Källa: Boverket/SIS
Bevaka ämnen i artikeln

Utbildning Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

SUMMERING Standard enligt SIS

Det finns många definitioner av vad en standard är. Den svenska standardiseringsorganisationen SIS föklarar så här:

  • Ett dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang.
Källa: Boverket/SIS