Varan har lagts till i varukorgen

Sju städer får dela på 540 miljoner

kollektivtrafik
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. Foto: Roland Magnusson
Den första ansökningsomgången är nu avslutad för stadsmiljöavtalen och Trafikverket ger sju städer ett stöd på cirka 540 miljoner kronor.

Intresset för stadsmiljöavtalen har varit stort och Trafikverket har fått in totalt 34 ansökningar från olika kommuner och landsting. De städer som fått tilldelning är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Som villkor för att få stödet ska kommunerna som tilldelas stöd genomföra motprestationer, det vill säga andra åtgärder än vad stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande.

Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå målen om att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. I och med avtalen öppnas möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial