Varan har lagts till i varukorgen
Personsäkra glas
Arbetsmiljö 21 jan 2016
skärmtak
Nya utgåvan av MTK Säkerhet har bland annat kompletterats med rekommendationer för glas i skärmtak. Foto: Ulf Söderlund
MTK Säkerhet har kommit ut i en ny utgåva som bland annat har anpassats till Boverkets ändrade definition av vad som är personsäkert glas.
Monteringstekniska kommitténs riktlinjer för val och montering av glas för att minska risken för personskador, MTK Säkerhet, har reviderats och getts ut som utgåva 2015. Rekommendationerna uppfyller minimikraven på personsäkerhet i Boverkets byggregler, BBR.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter