Varan har lagts till i varukorgen
Insekter och pollinering

Lockar människor som insekter

Hållbarhet 22 jan 2016
bi, blomma
Målet med projektet "Bi-Drag" är att uppföra rabatter med blomor som är attraktiva för både allmänhet och pollinerande insekter. Foto: Thomas Bergström
I Nybro har man uppfört gröna ytor som är attraktiva för både allmänhet och pollinerande insekter. Syftet är att visa på åtgärder som kan bidra med hållbarhet i stadsnära miljöer.

"Bi-drag" är ett tvåårigt lokalt naturvårdsprojekt där grönområden i Nybro har anpassats för att attrahera pollinerande insekter. Med projektet vill man också uppmärksamma vikten och behovet av de pollinerande insekterna för utförande av "gratis" pollinering av grödor, så kallade ekosystemtjänster.

– Projektet ska också kunna bidra med ekologisk hållbarhet i stadsnära lägen samt inspirera allmänheten till bland annat stadsnära odling, berättar Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun.

Alla insekter har boplatser

Gemensamt för flera av stadens planteringar, främst i Bolanders park och Badhusparken, är att de har rikligt med pollen och nektar, något som är attraherande för pollinerande insekter. Färgerna går i gult, blått, rosa, vitt, rött och ibland med mörka brunröda toner. För att alla insekter ska få tillräckligt med föda är deras boplatser, förutom fjärilarnas, separerade från varandra.

– Vi vill erbjuda bin och humlor en bättre miljö än vad de har ute i våra landskap. Ute på landsbygden har vi ett ganska hårt rationellt jord- och skogsbruk och använder skadliga bekämpningsmedel. I staden är vi mer restriktiva och kan därför tillåta oss att ha mer variation med växter, något som möjliggör en biologisk mångfald med livskraftiga insekter som följd, säger Thomas Bergström.

De vilda pollinatörerna har ökat

Ännu är det för tidigt att dra slutsatser kring i vilken grad projektet "Bi-Drag" motsvarat uppsatta målsättningar men redan nu kan man slå fast att sammansättningen av växter, planteringarnas design och tillgången på lämpliga boplatser har gett effekt. Antalet vilda pollinatörer har ökat och fortsätter att öka.

– Att skapa en offentlig miljö som samverkar med naturen och de oöverträffade lokala förutsättningarna är en utmaning men jag tycker vi kommer en bra bit på vägen. Få kommuner i landet hyser så många hotade och sällsynta arter i sina centrala delar som vi gör så potentialen att skapa en offentlig miljö som samverkar med naturen är därför enorm, berättar Thomas Bergström

Har du några tips till kommuner som vill utföra liknade projekt?

− Tänk på att anlägga blomsterbäddar med jord som är anpassad för de blommor, så kallade nyckelarter, som ska växa på platsen. Och välj nyckelarter, gärna av lokal härkomst, som utgör en bra födokälla för de pollinerade insekter som ska gynnas.

Det är också viktigt att veta att närliggande trädbestånd påverkar hur mycket skötsel en anläggning kräver, förklarar stadsträdgårdsmästaren.

− Trädens frösättning konkurrerar nämligen med örtfloran i blomsterbäddarna och det finns risk för så kallade skyuppslag, något som ger ökat underhåll.

OM ”Bi-drag”

”Bi-drag” är ett lokalt naturvårdsprojekt som pågår under två år. Idén växte fram inför kommunens sommarblomsterprogram 2014. Projektet klassas som lokalt naturvårdsprojekt, LONA, och får stöd av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM ”Bi-drag”

”Bi-drag” är ett lokalt naturvårdsprojekt som pågår under två år. Idén växte fram inför kommunens sommarblomsterprogram 2014. Projektet klassas som lokalt naturvårdsprojekt, LONA, och får stöd av Länsstyrelsen i Kalmar län.