Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Gör om gör rätt – underhåll är ingen lek

Stefan Skärhult 12 jan 2016
Fastighetsägarna Service Stockholm
stefan-skarhult
Stefan Skärhult
Fastighetsägarna Service Stockholm

Trycket på fastighetsförvaltning är stort. Varje dag ramlar det in förfrågningar på renoveringsprojekt och vi för en ständig dialog om hur tidigare åtgärder borde ha gjorts eller när de borde ha blivit utförda.

Vi är dessvärre också eniga om att många underhållsåtgärder är utförda på ett halvhjärtat sätt, med produkter som i efterhand visade sig inte hålla måttet. I vissa fall visste man inte bättre, men inte sällan är det på grund av den kända faktorn återhållsamheten – att inte lägga tillräckligt med medel på rätt åtgärd.

Fönsterrenoveringar får vi idag väldigt många frågor om. Äldre träfönster har ett stort underhållsbehov vilket många fastighetsägare upplever som en belastning. Inte bara rent ekonomiskt, utan även praktiskt. Eftersom fastighetsägaren behöver begära tillträde flera gånger till lokalen eller lägenheten vill hen ofta skynda på projektet, något som i värsta fall kan leda till mindre fackmannamässigt grundarbete.

Det vet alla att det istället leder till att man måste renovera oftare – och att underhållskostnaden rusar i höjden.

Balkong- och fasadrenovering är andra återkommande uppdrag. Inom fastighetsförvaltning är vi samstämmiga om att putsfasader blivit ovarsamt behandlade genom åren. De täta plastfärger som använts tidigare leder till att fasadbruket pulveriseras.
Detta ger oss förvaltare en förhöjd puls och kan orsaka en del akuta åtgärder i byggnaden. Som fastighetsägare bör man se över sin budget, avsätta medel för detta och revidera sin underhållsplan för att vara beredd på både planerade och akuta åtgärder.

Till sist stambyte, den kanske tuffaste underhållsåtgärden för en fastighet. Här kan vi förvaltare stånga oss blodiga för att sälja in ”rätt” underhållsåtgärd, vilket är att göra ett konventionellt stambyte, det vill säga ”ut med det gamla och in med det nya”.

Relining som innebär applicering av hårdplast i de befintliga ledningarnas ytor, är idag sällan en självklar metod. Det valet bygger på annat än att se till husets bästa anser jag. Som förvaltare ser jag helst en lösning som håller i ytterligare 50 år med bibehållna dimensioner i stammarna. Helt klart en stor investering men nödvändig och också hållbar.

Avansen vid en avyttring är en bra mycket mer intressant siffra än att sitta och räkna hur mycket man är beredd att gå ner i pris för att bli kvitt med fastigheten.
Ser man till dessa nyss nämnda efterfrågade renoveringsåtgärderna på en fastighet så är det generellt stora pengar i underhåll.

Vi förvaltare vill agera i förebyggande syfte och vill välja en hållbar lösning. Då måste det få kosta det där lilla extra istället för att snåla i stunden, vilket oftast betyder att man behöver göra om arbetet snart igen och är dyrare än om allt gjorts rätt från början. Det medför också en risk för följdeffekter innan en ny renovering genomförts.

Gör om gör rätt, underhåll är ingen lek.

OM Stefan Skärhult

Stefan Skärhult är fastighetsförvaltare på Fastighetsägarna Service Stockholm AB i Stockholm. Han har arbetat med fastighetsförvaltning sedan 2005, framförallt med bostadsrättsföreningar och med byggår från sent 1800-tal till nybyggnation. De senaste två åren har han arbetat med kommersiella uppdrag av skiftande karaktär och med portföljer av både hyresrätter och kommersiella fastigheter. Han gillar den stora bredden av arbetsuppgifter i sitt jobb, från besiktning på plats av vattenskada till administrativa knepigheter, lokalhyresavtal och tekniska lösningar, vilket gör arbetet omväxlande med periodvis mycket krävande tempo.

stefan-skarhult
Stefan Skärhult
Fastighetsägarna Service Stockholm
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Bostäder Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

OM Stefan Skärhult

Stefan Skärhult är fastighetsförvaltare på Fastighetsägarna Service Stockholm AB i Stockholm. Han har arbetat med fastighetsförvaltning sedan 2005, framförallt med bostadsrättsföreningar och med byggår från sent 1800-tal till nybyggnation. De senaste två åren har han arbetat med kommersiella uppdrag av skiftande karaktär och med portföljer av både hyresrätter och kommersiella fastigheter. Han gillar den stora bredden av arbetsuppgifter i sitt jobb, från besiktning på plats av vattenskada till administrativa knepigheter, lokalhyresavtal och tekniska lösningar, vilket gör arbetet omväxlande med periodvis mycket krävande tempo.