Varan har lagts till i varukorgen

Global allians för byggindustrin

Miljö 28 jan 2016
snickare
Hus och byggande står för en stor del av världens växthusutsläpp. Foto: Andy Dean
FN har initierat en global allians för byggindustrin, som ska arbeta med att minska bostads- och byggbranschens inverkan på den globala uppvärmningen.

På klimatmötet i Paris lanserades FN:s nya ABC-initiativ, Global Alliance for Building and Construction. Det är en global världsomfattande allians mellan länder, nationella myndigheter, mellanstatliga institutioner, professionella nätverk, internationella nätverk och företag som gemensamt ska verka för att minska utsläppen från bostads- och byggsektorn.

– Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och renoverar smart, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, i ett pressmeddelande.

30 procent av växthusgaserna från hus och byggande

Bakgrunden till initiativet är att det fastslagits att mer än 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser är knutna till hus och byggande, och utsläppen kan fördubblas fram till 2050 om vi fortsätter som vanligt.

Passivhuscentrum bjuder in branschen

Passivhuscentrum Västra Götaland har visat sitt intresse för att vara den koordinerande och ledande kraften för FN-alliansens arbete i Sverige och Norden. De bjuder därför in byggbranschen och fastighetsbranschen, företrädare för byggutbildningar i norden, offentliga aktörer, kommuner, myndigheter, regionala energikontor och övriga relevanta aktörer i Sverige att bli medlemmar i ABC-initiativet.

– Det finns ett stort allvar i att FN tar detta initiativ som vi måste agera snabbt på. Det finns ingen tid att förlora utan det här är ett arbete som vi måste sjösätta så fort det bara går och Passivhuscentrum erbjuder möjligheten att verka för att implementera detta initiativ, säger Carlos Andersson, verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Fördjupningsmaterial

FAKTA ABC-initiativet

De viktigaste punkterna med ABC-initiativet:

  • Hjälpa till att få bostads- och byggsektorn att fokusera på den globala uppvärmningen och bidra till att den inte ökar med mer än 2 grader.
  • Se över befintliga initiativ och åtaganden för att öka takten gällande energieffektiviseringsåtgärder.
  • Få till bättre och starkare samarbeten gällande klimatåtgärder.
  • Delta i forum för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och expertis.
Källa: Passivhuscentrum
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA ABC-initiativet

De viktigaste punkterna med ABC-initiativet:

  • Hjälpa till att få bostads- och byggsektorn att fokusera på den globala uppvärmningen och bidra till att den inte ökar med mer än 2 grader.
  • Se över befintliga initiativ och åtaganden för att öka takten gällande energieffektiviseringsåtgärder.
  • Få till bättre och starkare samarbeten gällande klimatåtgärder.
  • Delta i forum för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och expertis.
Källa: Passivhuscentrum