Varan har lagts till i varukorgen

Effektiv snöröjning med sopsaltning

Vägar och gator 13 jan 2016
Förra vintern testade Karlstad att sopsalta vissa utvalda cykelvägar. Ett försök som slog väl ut och som nu blivit en temporär metod.

Många städer gör nu satsningar för att andelen resor som sker med cykel ska öka även vintertid. En vinterväghållningsmetod som vuxit på senare tid är sopsaltmetoden där en sopvals röjer bort snön och halkan bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. På så vis undviker man att sand samlas på cykelbanorna, men i gengäld sprider man mer salt.

Bra metod för Karlstad

Ifjol testade Karlstads kommun sopsaltning på fem av de mest prioriterade cykelvägarna i Karlstad. Nu har VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, utvärderat försöket.

"Karlstads läge och klimat talar för att sopsaltning av cykelbanor skulle kunna vara en lyckosam metod vid vinterväghållning av cykelvägar, men det finns en del att vara vaksam på", skriver VTI i rapporten "Sopsaltning i Karlstad – utmaningar och möjligheter".

Fungerar inte vid lägre temperaturer

Sopsaltning är mer resurskrävande och ställer högre krav på beredskap och utförande än traditionell sandning och plogning och fungerar inte när temperaturen sjunker till mer än åtta minusgrader.

– Så är det, men samtidigt är det inte många dagar i sträck som det är så kallt under en vinter i det här området, säger kommunens projektledare Miriam Al-absawi till NWT.

Oron för cyklarna är också något som framkommit – att saltet skulle förstöra cyklarna. 

– Saltmängden är densamma, eller till och med något mindre, än när man använder rent grus eller sand eftersom man blandar i salt även då, säger Miriam.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial