Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade föreskrifter om dricksvatten

vatten
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter har uppdaterats och har redan börjat att gälla. Foto: Linda Lundgren
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) har uppdaterats vad gäller radioaktiva ämnen i dricksvatten.
Ändringarna kommer att bland annat innebära att det blir krav på att undersöka nya radioaktiva ämnen i dricksvattnet som tillägg i den utvidgade undersökningen. Något som berör alla dricksvattenproducenter som tar sitt vatten från en grundvattentäkt eller producenter som ligger i närheten av kärntekniska anläggningar och industrier som hanterar radioaktivt material.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter