Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning till regler för tillfälliga anläggningsboenden

Bostäder 16 feb 2016
asylsokande-manniskor
Den stora tillströmningen av asylsökande medför att behovet av tillfälliga anläggningsboenden är stort. Foto: Mostphotos
Boverket har tagit fram en vägledning till de ändrade reglerna för tillfälliga anläggningsboenden som började gälla den 1 januari i år. Syftet är att underlätta tillämpningen av de avsteg som nu tillåts enligt plan- och byggförordningen.
För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande har regeringen beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF. Dessa ändringar ger ökade möjligheter till anpassning och avsteg från både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. För att underlätta tillämpningen av de ändrade reglerna för främst byggherrar, kontrollansvariga samt landets byggnadsnämnder har Boverket publicerat vägledningstexter i PBL kunskapsbanken.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter