Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning om inomhusmiljön på asylboenden
Lov och tillsyn 11 feb 2016
Asylsökande
Många människor måste samsas på de trånga asylboenden, därför ställs höga krav på hygien och ventilation. Foto: Mostphotos
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden, som ska ge kommunerna stöd i deras tillsynsarbete.

På asylboenden bor det ofta många människor på en liten yta som får dela på kök och hygienutrymmen. Detta ställer stora krav på bland annat ventilation, underhåll, materialval, städning och hygien.

Bygger på befintligt material

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad vägledning om hur miljöbalkens regler för inomhusmiljön i asylboenden bör tolkas, som ska hjälpa kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer att utföra sin tillsyn.

Vägledningen bygger främst på befintligt material och ger rekommendationer om bland annat ventilation, temperatur inomhus, hygienutrymmen och underhåll i asylboenden.

Minst en dusch per 10-15 personer

Om en god hygien ska kunna upprätthållas och risken för smittspridning hållas låg måste det finnas tillräckligt med hygienutrymmen i godtagbara skick. I vägledningen anger Folkhälsomyndigheten att det bör finnas minst en toalett per 5-10 personer och minst en dusch per 10-15 personer.

Höga krav på ventilation

När det gäller ventilation skriver Folkhälsomyndigheten att ett riktvärde på fyra liter per sekund och person ska användas. I gemensamma utrymmen eller samlingslokaler där persontätheten kan vara extra hög gäller riktvärdet sju liter per sekund och person plus 0,35 liter per sekund och kvadratmeter.

FAKTA Om vägledningen

Vägledningen riktas främst till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men även de som ansvarar för, driver eller äger asylboenden kan använda vägledningen. Den är tänkt att tillämpas för de boenden där asylsökande bor under en längre tid.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning för akuta korttidsboenden som nyttjas när människor behöver tak över huvudet i några enstaka nätter.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Projektering Bostäder Ventilation Värme Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om vägledningen

Vägledningen riktas främst till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men även de som ansvarar för, driver eller äger asylboenden kan använda vägledningen. Den är tänkt att tillämpas för de boenden där asylsökande bor under en längre tid.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning för akuta korttidsboenden som nyttjas när människor behöver tak över huvudet i några enstaka nätter.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Fördjupningsmaterial