Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade skrifter om fjärrvärme

AMA 5 feb 2016
fjärrvärme
Bestämmelsen om läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleldningar har uppdaterats med flera nyheter. Foto: Håkan Bewert
Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse om läggningsanvisningar har uppdaterats. I samband med ändringarna har Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution setts över och är nu komplett.

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleldningar har uppdaterats. Bestämmelsen behandlar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark och kan användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader.

Den nya utgåvan innehåller följande nyheter;

  • mer information om fjärrkyla
  • förtydligad skillnad mellan skallkrav och råd/rekommendationer
  • sambandet till AMA Anläggning 13 är uppdaterat
  • arbetet med installationsbesiktning har blivit en bilaga till läggningsanvisningarna
  • delen som handlar om ”gamla system” och underhåll har förts över till Underhållshandboken.

Bestämmelsen började gälla i oktober 2015 och ersätter tidigare utgåva från februari 2012.

Handbok om drift och underhåll

Även Underhållshandboken har setts över och är numera komplett. Handboken är riktad till alla som arbetar med drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, från planering till utförande. Den bygger på erfarenheter från bransch- och fjärrvärmeföretag och ger stöd i underhållsarbetet som uppslagsbok eller idébok och innehållet kan tillämpas direkt.

Förutom tips och råd om hur drift och underhåll kan bedrivas finns det även mer teoretiska delar. Arbetet med att ta fram handboken påbörjades 2011, då Underhållsgruppen bildades som en arbetsgrupp inom Svensk Fjärrvärmes Distributionsgrupp.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Värme Kyla Underhåll
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial