Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade checklistor för egenkontroll
Projektering 12 feb 2016
Digitala checklistor för egenkontroll kan vara ett hjälpmedel att utgå ifrån då ett förslag till kontrollplan ska upprättas för VVS-delen i ett byggprojekt.
Med hjälp av digitala checklistor för egenkontroll kan du säkerställa att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav. Nu har checklistorna VVS uppdaterats efter alla revideringar av BBR fram till och med BBR 22 (BFS 2015: 3).

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Produktion Upphandling
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter