Varan har lagts till i varukorgen

Ta del av nya lönsamma åtgärdspaket

Renoveringar 1 feb 2016
diagram totalmetodiken
Programvaran Totalverktyg är en central del i Beloks Totalmetodik och används i slutet av etapp 1. Bild: Belok
Vill du halvera energianvändningen? Då kan du använda dig av den beprövade och utvärderade Totalmetodiken. Nu presenterar Belok tolv nya, genomförda renoveringsprojekt att inspireras av.

- Totalmetodiken har blivit ett självrullande tåg. Det finns ett stort intresse och de som använt sig av den är mycket nöjda.

Så beskriver Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok, paketlösningen för energieffektiviserande renoveringar, och berättar att mellan 300 och 400 fastigheter redan renoverats med Totalmetodiken sedan starten 2008. Vid det här laget är metoden väl beprövad och mycket framgångsrik.

Fler projekt på hemsidan

Nu har Belok lagt ut de tolv senaste totalprojekten på sin hemsida och där finns ett komplett material för fastighetsägare att själva ta sig an Totalmetodiken. Här finns nedladdningsbara rapporter, utvärderingar och det speciellt framtagna digitala Totalverktyget med beräkningskalkyler.

Inte minst finns filmade intervjuer med fastighetsbolag som använt sig av metoden och som delar med sig av sina erfarenheter.

Åtgärder identifieras

Hela idén med Totalmetodiken är att tänka i paket. Tanken är att man får med sig de åtgärder som hade varit olönsamma om de varit på egen hand och som därför inte genomförs i de flesta andra energieffektiviseringsprojekt. Nu blir renoveringen istället ett helhetspaket som med sina åtgärder ger energibesparingar på 50 procent i genomförda projekt och har en mycket god ekonomisk lönsamhet.

– Den första frågan till fastighetsägarna är: Vilka krav på lönsamhet ställer ni för att genomföra åtgärder i era byggnader? Sedan identifieras alla åtgärder som tillsammans ryms inom ramen för lönsamhetskravet, säger Per-Erik Nilsson.

Totalmetodiken i tre steg

Arbetet delas upp i tre etapper. Första steget är att göra en djupanalys av fastigheten steg för steg. Tillsammans med en konsult identifierar man alla energibesparingar som är möjliga att genomföra i fastigheten.

Dessa åtgärder ska sedan energiberäknas och prissättas, därefter sammanställas i ett åtgärdspaket.  Med hjälp av Totalverktyget räknar man sedan ut vilka åtgärder som ryms inom paketet utifrån de lönsamhetskrav som organisationen har bestämt.

Etapp två heter Åtgärder. Det är då renoveringen upphandlas, projekteras och genomförs. Slutligen i etapp tre, följs projektet upp.

Lätt att förstå

– Nyckelordet för Totalmetodiken är att man tänker i paket. Det är det som gör den så framgångsrik. Den fungerar som en diskussionsplattform mellan dem som har tekniken och de som har pengarna. Metoden är lätt att förstå och gör projektet mer greppbart. Det underlättar beslutsfattandet, säger Per-Erik Nilsson.

Fördjupningsmaterial

OM Beräkningar och investeringar

Beräkningar på minst 2000 m2 Atemp visar följande ungefärliga investeringsnivåer:
• Identifiering av energisparåtgärder (inklusive kostnadskalkyler och energisparberäkningar): 30–40 kr/m2
• Detaljprojektering: 20–30 kr/m2
• Genomförande av åtgärdspaket: 400–800 kr/m2
• Slutbesiktning och funktionskontroll: 10–20 kr/m2

Genomförda Totalprojekt visar att investeringen ger en besparing på 70-110 kr/m2 och år och att besparingen blir större ju större fastigheten är.
En sammanställning gjordes år 2015 av 45 Totalprojekt som hittills genomförts och i rapporten (på engelska) finns resultat för energianvändning och kostnader presenterade.

Källa: Belok
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Lokaler Teknik Upphandling Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Beräkningar och investeringar

Beräkningar på minst 2000 m2 Atemp visar följande ungefärliga investeringsnivåer:
• Identifiering av energisparåtgärder (inklusive kostnadskalkyler och energisparberäkningar): 30–40 kr/m2
• Detaljprojektering: 20–30 kr/m2
• Genomförande av åtgärdspaket: 400–800 kr/m2
• Slutbesiktning och funktionskontroll: 10–20 kr/m2

Genomförda Totalprojekt visar att investeringen ger en besparing på 70-110 kr/m2 och år och att besparingen blir större ju större fastigheten är.
En sammanställning gjordes år 2015 av 45 Totalprojekt som hittills genomförts och i rapporten (på engelska) finns resultat för energianvändning och kostnader presenterade.

Källa: Belok