Varan har lagts till i varukorgen

Startar larmtjänst för farliga produkter

Arbetsmiljö 15 feb 2016
svetsare
Med Arbetsmiljöverkets nya e-tjänst kan vem som helt anmäla en produkt som till exempel inte är CE-märkt. Foto: Mostphotos
Har du upptäckt att en maskin eller annan produkt exempelvis saknar CE-märke? Nu kan du anmäla detta i Arbetsmiljöverket nya e-tjänst för bristfälliga produkter.

För att skydda arbetstagare och användarnas säkerhet och hälsa bedriver Arbetsmiljöverket kontinuerligt en marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, stegar, ställningar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk.

Genom kontrollen vill man säkerhetsställa att alla produkter är säkra och uppfyller aktuella europeiska och nationella regler.

Nu tar Arbetsmiljöverket svenska folket till hjälp och lanserar en ny e-tjänst där vem som helst kan anmäla en produkt som man anser är bristfällig.

Det kan vara att produkten saknar CE-märkning, svensk bruksanvisning eller inte är så säker som den ska vara. Även du som tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

Anmälan kan göras anonymt

När anmälan är gjord, antingen anonymt eller med namn, får man ett ärendenummer direkt på skärmen. Detta kan du använda om du vill kontakta Arbetsmiljöverket och veta hur ärendet fortlöper.

På sin hemsida är Arbetsmiljöverket noga med att poängtera att alla anmälningar inte leder till åtgärder utan man prioriterar vilka produkter som ska utredas utifrån olika faktorer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial