Varan har lagts till i varukorgen

Stärkt meddelarskydd utreds

Arbetsmiljö 2 feb 2016
telefon_740x413_sean-nel
Stärkt meddelarskydd ska göra det tryggare för arbetstagare att slå larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Foto: Sean Nel
Regeringen vill stärka meddelarskyddet i privata verksamheter som helt eller delvis finansieras av offentliga medel. En ny utredning (Dir 2016:4) ska analysera vilka verksamheter som bör omfattas av stärkt skydd.

Ett stärkt meddelarskydd innebär att bland annat arbetsgivare förbjuds efterforska vem i organisationen som lämnat uppgifter till grundlagsskyddade medier och att utsätta personen för negativa åtgärder på grund av detta.

Stärkt skydd

Ett stärkt meddelarskydd ger trygghet för den som lämnar uppgifter om verksamheten och bidrar till att lättare upptäcka eventuella missförhållanden. Genom att insynen i hur skattemedlen används blir större kan ett stärkt meddelarskydd leda till ett effektivare utnyttjande av samhällets resurser.

Ett stärkt meddelarskydd ska införas inom skola, vård och omsorg som är enskilt bedriven men offentligt finansierad. Arbetet med att ta fram en lagrådsremiss om detta pågår. Behov av stärkt meddelarskydd antas vara lika stort inom andra verksamhetsområden.

Utredning

Utredningen ska:

  • analysera vilka verksamhetsområden som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och hur dessa verksamheter avgränsas
  • överväga vilka kategorier av personer som deltar i en verksamhet som bör ges ett stärkt meddelarskydd
  • beakta det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2013:79, förslagets remissutfall och det följande lagstiftningsarbetet
  • beakta nationell och internationell rättsutveckling i övrigt på såväl området för meddelarskydd som angränsande rättsområden.

Nödvändiga författningsförslag ska lämnas av utredaren, som också ska kommunicera med bland annat en parlamentarisk referensgrupp.
Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Lagrådsremiss om särskilt skydd för arbetstagare

Det har också kommit en lagrådsremiss "Särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" där en ny lag föreslås som ska ge arbetstagare särskilt skydd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Arbetstagare som utsätts för en repressalie av arbetsgivaren i strid med den föreslagna lagen ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av skyddet. Förslaget innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan gälla på annan grund. Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter