Varan har lagts till i varukorgen

Påverka innehållet i cykelstrategin

Regeringen ska i dialog med andra aktörer ta fram en nationell cykelstrategi. Nu kan du som arbetar med cykelfrågor i kommun, landsting eller region vara med och påverka arbetet.

I december 2015 hölls ett första möte med syftet att ta fram en nationell cykelstrategi. Då bildades tre arbetsgrupper som ska ta fram underlag till strategin:

  • trafikantgrupper
  • cykelns roll för en hållbar samhällsutveckling
  • infrastruktur.

Nu planerar man för ett andra möte och bjuder därför in kommuner, myndigheter, cykelorganisationer och andra intressenter. Syftet med det gemensamma mötet är att diskutera viktiga frågor för det fortsatta arbetet med strategin.

Förhoppningen är att strategin ska vara klar innan sommaren 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial