Varan har lagts till i varukorgen
Ventilation och ekodesign

Nya krav på ventilationsaggregat

Ventilation 5 feb 2016
ventilationsaggregat
Svensk Ventilations medlemsföretag tycker inte att ekodesignkraven på ventilationsaggregat medför någon större teknisk utmaning, förutom möjligtvis kravet på batteriåtervinnare. Foto: Niklas Rosén
Sedan årsskiftet måste nya ventilationsaggregat uppfylla krav på ekodesign och i vissa fall även energimärkning. Maxvärden för SFP och minimikrav på värmeåtervinningens verkningsgrad är några krav som ställs.

Redan i mitten av december 2013 röstade EU-kommissionen igenom en förordning om ekodesignkrav för ventilationsprodukter. Vid årsskiftet trädde förordningen ikraft, vilket innebär att ventilationsaggregat måste uppfylla vissa krav på energieffektivitet för att få säljas inom EU.

Både bostäder och lokaler omfattas

Ekodesignförordningen omfattar ventilationsaggregat för bostäder med ett luftflöde upp till 1 000 kubikmeter per timme, m3/h, samt ventilationsaggregat för andra fastigheter och lokaler med luftflöden över 250 m3/h.

Det finns dock några undantag. Det gäller ventilationsaggregat med en effekt under 30 watt (dessa omfattas dock av informationskravet), aggregat som bara används som reservdrift eller som används i vissa extrema miljöer och aggregat som främst används till uppvärmning eller kyla.

Många olika krav

För stora ventilationsaggregat omfattar kraven bland annat maxvärden för SFPint, Internal Specific Fan Power, en systembaserad metod som tar hänsyn till fläktens tillförda effekt per luftflöde, och minimikrav på värmeåtervinningens verkningsgrad.

När det gäller ventilationsenheter för bostäder ställs krav på bland annat specifik energianvändning, SEC, och bullernivå. För både stora och små aggregat finns det krav på varvtalsstyrning och termisk by-pass i värmeväxlaren.

Kraven införs i två steg

Ekodesignkraven införs i två steg; första januari 2016 och första januari 2018. År 2017 planeras en översyn då behovet att fastställa krav för luftläckage ska ses över.

EU-kommissionen arbetar med att ta fram en guide som förklarar hur delar av förordningen ska tolkas, läs mer om detta på Energimyndighetens webbplats.

Krav på energimärkning för bostäder

Vid årsskiftet trädde även en förordning om energimärkning på ventilationsaggregat i kraft. Energimärkningen ska göra det lättare för konsumenter att jämföra olika ventilationsaggregat för att se vilka som är mest effektiva och bullrar minst. Energimärkningen omfattar dock bara ventilationsaggregat för bostäder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Energi Bestämmelser Projektering Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial