Varan har lagts till i varukorgen

Nu måste många fritidshus energideklareras

Bestämmelser 19 feb 2016
Fjällstuga
Många fjällstugor omfattas nu av kraven på energideklarationer. Foto: Håkan Bewert
Fritidshus som används ofta är inte längre undantagna från kravet på energideklaration. Det är en av ändringarna i förordningen om energideklarationer, som precis trätt i kraft.

Efter påtalande från Europeiska kommissionen har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om energideklaration för byggnader, så att den stämmer bättre överens med direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda.

Ändringarna innebär till exempel att vissa möjligheter till undantag från att göra energideklarationer, som inte har stöd i EU:s direktiv, har tagits bort eller anpassats till direktivets formulering.

Flera undantag ändras

Tidigare har fritidshus med högst två bostäder undantagits. Nu gäller undantaget bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen är mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

Undantaget för ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk har begränsats så att den enbart gäller ekonomibyggnader med lågt energibehov. Undantagen från kravet att energideklarera byggnader vid vissa typer av upplåtelser och försäljningar har tagits bort.

Andra mindre anpassningar

Det har även gjorts fler mindre anpassningar till direktivets formulering i bestämmelserna. Det gäller: undantag från kravet på besiktning genom platsbesök (6§), hur en byggnads energiprestanda ska fastställas (7§) och om utredningar av alternativa energiförsörjningssystem (9a§).

Boverkets föreskrifter ändras också

Ändringsförordningen, SFS 2016:7, trädde i kraft den 15 februari i år. Samtidigt ändrades Boverkets föreskrifter om energideklarationer, genom BFS 2016:1 BED 8. Ändringen i föreskriften anger dock bara att paragrafen 3a, som handlar om undantag från skyldigheten att energideklarera, ska upphöra att gälla.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial