Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Kunskap ger energi - och bättre byggnader

Anneli Kouthoofd 2 feb 2016
vd Byggmaterialindustrierna
Teknisk isolering är en doldis bland energieffektiva material. Byte från gammal isolering till ny minskar energiförlusterna med upp till 90 procent. Branschen ska ta ett större ansvar men vi önskar också tydligare byggregler.
anneli
Anneli Kouthoofd
vd Byggmaterialindustrierna

Teknisk isolering är en doldis bland energieffektiva material för allt mer krävande bygglösningar och installationernas större betydelse.

Teknisk isolering, eller VVS-isolering, säkerställer energiprestanda, minskar energianvändningen, ökar installationens livslängd i byggnaden och ger dessutom lägre underhållskostnader eftersom den också skyddar installationen.

Det är helt i linje med att tänka långsiktigt energieffektivt byggande med fokus på installationerna. Investeringen betalar sig snabbt och den positiva effekten är hög, särskilt ur ett livscykelperspektiv.

Livscykelperspektivet kräver större hänsyn framöver om Sverige ska nå energi- och klimatmål. Byggsektorn står för en stor del av energianvändningen. Därför är det av största vikt att samverka och ha kunskap om varandras bidrag, redan vid planeringsstadiet – både mellan discipliner och i installationsbranschen.

Vi behöver en intensifierad kommunikation mellan oss i branschen men också med ansvariga myndigheter och politiker. Den ökade kunskapen om energieffektivt byggande understryker vikten av tydliga energikrav som inriktas på byggnadens utformning, inklusive de tekniska installationerna, så att en hög energiprestanda kan bibehållas under hela byggnadens livslängd. Branschen ska ta ett större ansvar för utbildning och utföranderegler för de tekniska installationerna men vi önskar också tydligare byggregler.

Vi på Isoleringsfirmornas Förening, IF, vill synliggöra funktionen av teknisk isolering. Vi anser att Boverket, utan att bli detaljstyrande, kan hänvisa till isoleringsnivåer (nya AMA), U-värden och få uppföljningsbara krav med omedelbar energieffekt. Det ska vara lätt att göra rätt. Vid såväl nybyggnation som renovering.

Det går att göra bättre vad gäller installationer när du renoverar. VVC-system till exempel, måste dimensioneras så att VVC-förlusterna minimeras och vid utrymmesbrist i äldre fastigheter kan faktiskt en ny rördragning och ny isolering vara värt en beräknande tanke. Byte från gammal, defekt isolering till ny isolering minskar energiförlusterna med upp till 90 procent. Vinsten är också hälsosam då rätt isolering i schakt minskar risken för legionellabakterier.

I RA till nya AMA VVS & Kyl 2016 finns en helt ny tabell som tydligt visar energiförluster för olika dimensioner och medietemperaturer. I vår kommer funktionsbeskrivning för schakt som klarar temperaturkrav. De är verktyg som möjliggör medvetna val av teknisk isolering och energieffektiva lösningar. Läs dem!

OM Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd är vd för Byggmaterialindustrierna som är branschföreningen med medlemmar från både tillverkande företag och byggmaterialens branschorganisationer. Branschen omsätter 165 miljarder och sysselsätter 53 000 personer.

Anneli  har arbetat i byggsektorn i drygt åtta år och kommer senast från tjänsten som vd för IF och tidigare som kommunikationschef inom energibranschen. Med examen i språkvetenskap (och ekonomi) har hon kompletterande kunskaper att tillföra en ingenjörstät bransch och hon brinner för att göra kommunikation begriplig  både innehållsmässigt och mellan målgrupper. Det ser hon också som den största utmaningen i byggbranschen men också som sin egen tillgång och drivkraft. Hon vill få discipliner att närma sig varandra och verka för ett större erfarenhetsutbyte mellan akademiker och praktiker. Samt att lära hela byggsektorns beslutsfattare mer om byggmaterial och om varför rätt material ska vara på rätt plats!

anneli
Anneli Kouthoofd
vd Byggmaterialindustrierna
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Ventilation
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

OM Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd är vd för Byggmaterialindustrierna som är branschföreningen med medlemmar från både tillverkande företag och byggmaterialens branschorganisationer. Branschen omsätter 165 miljarder och sysselsätter 53 000 personer.

Anneli  har arbetat i byggsektorn i drygt åtta år och kommer senast från tjänsten som vd för IF och tidigare som kommunikationschef inom energibranschen. Med examen i språkvetenskap (och ekonomi) har hon kompletterande kunskaper att tillföra en ingenjörstät bransch och hon brinner för att göra kommunikation begriplig  både innehållsmässigt och mellan målgrupper. Det ser hon också som den största utmaningen i byggbranschen men också som sin egen tillgång och drivkraft. Hon vill få discipliner att närma sig varandra och verka för ett större erfarenhetsutbyte mellan akademiker och praktiker. Samt att lära hela byggsektorns beslutsfattare mer om byggmaterial och om varför rätt material ska vara på rätt plats!