Varan har lagts till i varukorgen
Körsimulator för elektrifierade bussar
Transportsystem 23 feb 2016
simulator_elbuss
Målet är att i körsimulatorn visa på en möjlig elbusslinje med hög användarvänlighet och som samtidigt uppfyller kraven på en framtida miljö- och energianpassning. Foto: VTI / Karin Andersson
Flera städer vill elektrifiera stadsbusstrafiken. I Lund pågår ett körsimulatorsprojekt, med medel från Energimyndigheten, som undersöker hur elektrifieringen av bussar påverkar bland annat körningen och stadsmiljön.

Energimyndigheten har beviljat fem miljoner kronor till en studie med en körsimulator som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund.  Projektet kommer att pågå till december 2017 och leds av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Övriga deltagare är bland annat Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Lunds kommun.

Transportsektorn måste förändras

Utgångspunkten för projektet är att det kommer att vara nödvändigt att förändra transportsektorn för att minska fossilberoendet, bland annat genom att elektrifiera fordonsflottan. Flera ytterligare städer har som målsättning att framöver elektrifiera sin stadsbusstrafik.

Även sopbilar och taxi kan drivas på el

I Lund ser man på möjligheten att ha laddsträckor där bussarna laddas under färden. Det är dessutom önskvärt att elektrifieringen görs så att den kan användas även av andra fordon, till exempel sopbilar, taxi och distributionsbilar, berättar Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

– Med tysta och avgasfria elbussar kan vi få attraktiva busslinjer som kan trafikera mer känsliga kvarter och detta oavsett tid på dygnet. Hållplatser kommer även att kunna placeras i inomhusmiljöer, säger Arne Nåbo.

Projektet består av fyra delar:

  • framtagning av modeller för körsimulator
  • användarstudie i simulatormiljö
  • demonstrationer och kommunikation
  • utvärdering av körsimulatorns effektivitet i opinionsbildning.

Hur påverkar elektrifieringen körningen?

Användarstudien kommer att göras med bussförare för att kunna studera och utvärdera förarperspektivet. Bland annat kommer man att studera om elektrifieringen påverkar körningen, hur elvägen samspelar med bussens elmotor och batteri samt upplevelsen av vägmiljön och utformingen av hållplatser.

En mobil simulator gör det även möjligt att låta flera samtidigt se på simuleringen och i samband med detta diskutera olika aspekter av elektrifiering och till exempel utformningen av hållplatser, säger Arne Nåbo.

Demonstrationer för beslutsfattarna

En mobil körsimulator kommer att användas vid demonstrationer i Lund för beslutsfattare, aktörer, intressenter och allmänhet. Syftet är att medverka till att alla inblandande ska ha användarperspektivet i åtanke när beslut ska tas om en eventuell elektrifiering av busslinjer i Lund och framöver kunna inspirera andra städer.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Teknik Miljö Eldistribution Forskning
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter