Varan har lagts till i varukorgen
Höghastighetsjärnvägens sträcka föreslagen
Rälsarbete 9 feb 2016
karta
De nya stationsorterna längs de nya järnvägssträckorna blir bland annat Vagnhärad, Skavsta, Tranås, Malmö och Hässleholm. Illustration: Sverigeförhandlingen
Regeringens utredare har lämnat förslag på sträckningen av den framtida höghastighetsjärnvägen. Valet föll på den kortaste vägen, via Värnamo i Småland.

De av regeringen utsedda förhandlarna för höghastighetsjärnvägen har presenterat sitt förslag på sträckning för den höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet, säger Catharina Håkansson Boman, som tillsammans med HG Wessberg tagit fram utredningen.

Inför valet av stationsorter som ska ingå längs järnvägssträckorna har man bland annat tittat på antal invånare, resandeprognoser, stationens betydelse som bytespunkt och bostadsbyggande. Berörda kommuner och regioner har informerats och inledningsvis kommer man att förhandla om totalt 13 stationsorter.

– Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg. En satsning som kommer att skapa nyttor och tillväxt långt in i framtiden, säger HG Wessberg.

Följande stationer föreslås

De 13 stationsorter längs de nya järnvägssträckorna som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund.

Förhandlingar inleds också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också får del av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial