Varan har lagts till i varukorgen
Handfast handbok om solceller på tak
Energi 3 feb 2016
1809351-solar-panel-installation
Att kostnadseffektivt anlägga solceller på tak är starkt avhängigt av byggnadens utformning. Foto: Elena Elisseera
Solceller på tak blir allt vanligare. I en ny handbok ges råd om hur solcellssystem kan integreras i byggnader och vad man ska tänka på vid ny- och ombyggnationer för att underlätta för framtida solcellsinstallationer.

Handboken "Solceller på tak – möjligheter och fallgropar" ger ut av BELOK, Beställargruppen lokaler, som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler.

Mest kostnadseffektivt

Handboken utgår från det faktum att solceller i Sverige nästan uteslutande byggs på hustak då de investeringarna i regel är betydligt lönsammare än en fristående installation med solceller. Men möjligheten av att anlägga ett kostnadseffektivt solcellssystem är starkt avhängigt av byggnadens utformning, menar författaren Jon Malmsten från Solkompaniet. Små detaljer kan kraftigt begränsa eller omöjliggöra en installation.

Tänk på detta vid installation på hustak:

  • Solceller kan med lönsamhet byggas på rakt östliga till rakt västliga tak. Södervända tak är dock att föredra.
  • Högsta produktionen fås vid en takvinkel på drygt 40 grader.Solsystem är känsliga för skuggning.
  • Höga träd och skuggande hus kan kraftigt påverka möjligheterna att installera solceller på närliggande tak.

Vid ny- och ombyggnad ska man även tänka på att installationen av solceller ökar i komplexitet med ökad takvinkel varför system som byggs på låglutande tak som regel har den bästa ekonomin, menar författaren.

Välj en enkel systemutformning

För att hålla nere kostnaderna för solcellssystemet är det oftast bäst att välja en så enkel systemutformning som möjligt. Man bör även fundera på var man placerar exempelvis fläktrum, då dessa har en tendens att kraftigt begränsa möjligheterna att bygga solceller. På samma sätt som andra skuggande föremål bör fläktrum placeras så långt åt norr som möjligt.

BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten och några av gruppens medlemsföretag är Akamdemiska Hus, Vasakronan, Locum och Jernhusen. Till gruppen är även knutna bland annat Statens Energimyndighet och Boverket.Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Elinstallation
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter