Varan har lagts till i varukorgen
Förslag till nya AF-texter
AMA 17 feb 2016
byggplatsreklam
Många arbetsmoment på en byggarbetsplats utförs av underentreprenörer, UE. Foto: Ulf Söderlund
I beskrivningsdelen till AMA-nytt 2/2015 ges förslag till ändrade texter vid upprättande av administrativa föreskrifter med anledning av bland annat uppdaterad standard.

AMA-nytt ges ut av Svensk Byggtjänst två gånger per år. Den består av en informationsdel och en beskrivningsdel. Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter som hjälper beskrivningsförfattaren att bevaka förändringar som kan påverka beskrivningen. I senaste numret, 2/2015, finns bland annat nya och ändrade texter om:

  • anställda
  • riskhantering
  • kvalitetsledning
  • BAS-P
  • avtal för underentreprenörer.

En kod har dessutom utgått ur AMA AF KÖP 08.

Anställda

I vissa fall vill beställaren att entreprenören ska anställa lärlingar eller okvalificerad arbetskraft för att underlätta integration lokalt. Beställaren kan även vilja ställa krav på att anställd och inhyrd personal ska erhålla kollektivavtalsenliga villkor och ersättningar. I tidigare AMA AF har rubriken Anställda funnits, men den utgick vid senaste revideringen. Nu återförs rubriken, men under den nya koden AFC/ AFD.346.

Riskhantering

En fråga som AMA-redaktionen får då och då är var i beskrivningen man ska placera krav på riskhantering. Nu införs en ny kod och rubrik för detta, AFC/AFD.226 Riskhantering.

Kvalitetsledning

I rådstext, under rubriken Kvalitetsledning, påtalas att SS-EN ISO 9001:2008 ersätts av SS-EN ISO 9001:2015, men att certifierade organisationer har tre år på sig att anpassa sig till den nya.

Även standarden för miljöledning, SS-EN ISO 14001, har kommit i en ny utgåva, 2015. Den kom ut så sent på året att någon hänvisning till den inte kom med i detta nummer.

BAS-P

Frågor ställts om det verkligen ska finnas en kod om BAS-P under AFC, som i huvudsak avser utförandeentreprenad. En kort text har införts i beskrivningsdelen av AMA-nytt som förklarar att motivet till att koden finns där är att det förekommer att entreprenören även i en utförandeentreprenad får i uppdrag att svara för viss projektering, så kallade insprängda eller inbäddade totalentreprenader.

Avtal för underentreprenörer

Våren 2015 kom nya avtalsvillkor för underentreprenader och bemanningsföretag, UE 2015. En stor förändring är att de nya avtalsvillkoren även inkluderar bemanningsföretag. Under rubriken Organisation har hänvisningen till UE 2004 ersatts med hänvisning till UE 2015.

AF KÖP 08

I AMA AF Köp 08 finns kod och rubrik för säljarens kontroll av mängduppgifter. Texten innebär att leverantören ska göra en mängdkontroll och därefter överta ansvaret för lämnade mängduppgifter i förfrågningsunderlaget. Motsvarande text togs bort ur AMA AF vid senaste revideringen och nu tas den bort även ur AMA AF KÖP.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter