Varan har lagts till i varukorgen

Digitala byggvarudeklarationer lanserade

Miljö 12 feb 2016
I början av februari lanserades nya digitala byggvarudeklarationer, eBVD2015. Föreningen för Byggvarudeklarationer har uppdaterat innehållet och skapat ett nytt digitalt format, eBVD 2015.

Föreningen för Byggvarudeklarationer som ägs av hela sektorn har skapat det nya standardiserade digitala formatet för Byggvarudeklarationer, eBVD 2015, som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror.

Inmatningsverktyg och databas

Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL har tillsammans byggt upp ett inmatningsverktyg och en databas där tillverkare kan registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer och där man fritt kan söka efter deklarationer. I och med de nya Byggvarudeklarationerna blir det lättare för tillverkare att registrera, uppdatera och spara information om varors innehåll.

Byggvarudeklaration

En byggvarudeklaration ger information om en varas miljöaspekter i olika skeden av varans livscykel. Informationen är till hjälp när varor ska prioriteras ur miljösynpunkt och underlättar dokumentation av inbyggda varor för senare drift och förvaltning.

Nyheter i eBVD 2015

I arbetet med de nya Byggvarudeklarationerna har ett fyrtiotal företag, organisationer och myndigheter deltagit.
Det är främst det kemiska innehållet i byggprodukterna som Byggvarudeklarationen bygger på.
Nytt är att informationen om byggprodukterna är kopplad till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Bream och Miljöbyggnad. Det ska också anges om produkten är CE-märkt.
Det finns också möjlighet att redovisa om en EPD (Environmental Product Declaration), en tredjepartsgranskad miljödeklaration baserad på den europeiska standarden EN 15804 är framtagen. Även sociala aspekter vid framställningen av produkten, till exempel om företaget har policys för CSR (Corporate Social Responsibility), följer FN:s principer för mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILO:s kärnkonventioner eller ISO standard 26 000 går att deklarera.

 

Fördjupningsmaterial

FAKTA Medlemmar i BVD-föreningen

 • Byggherrarna
 • Byggmaterialindustrierna
 • Fastighetsägarna
 • HSB Riksförbund
 • SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
 • Svensk Teknik&Designföretagen
 • Sveriges Byggindustrier.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Medlemmar i BVD-föreningen

 • Byggherrarna
 • Byggmaterialindustrierna
 • Fastighetsägarna
 • HSB Riksförbund
 • SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
 • Svensk Teknik&Designföretagen
 • Sveriges Byggindustrier.