Varan har lagts till i varukorgen

SKL föreslår snabba åtgärder för bostäder till nyanlända

Bostäder 19 dec 2016
Vandrarhem en nödlösning som kommunerna tvingas till med många nyanlända och bostadsbrist.
Många nyanlända och bostadsbrist tvingar kommunerna till nödlösningar som till exempel boende på vandrarhem. Foto: Ove Nielsen
För att snabbt underlätta boendet för nyanlända har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett antal konkreta förslag.

En utgångspunkt för att lyckas med etableringen att bli en del av Sverige är ett hem. Som det ser ut just nu är det en stor brist på bostäder men SKL är säkra på att situationen går att lösa om alla samhällsaktörer hjälps åt.

Kommunerna tvingas till nödlösningar

Kommunerna anstränger sig för att lösa bostadssituationen för nyanlända och deras anhöriga. Inte alltid med en egen lägenhet utan med delade bostäder, tillfälliga moduler och som inneboende hos privatpersoner. Alltfler kommuner tvingas använda nödlösningar i tillfälligt uppställda moduler, vandrarhem och campingstugor när alla andra alternativ tagit slut. Det är inte en bra start till att bli en del av det svenska samhället.

Många som behöver bostad

Under året ska kommunerna ordna bostäder för cirka 22 000 nyanlända, totalt 70 000 personer om man räknar in anhöriga. Dessutom har kommunen ansvar för boende till 27 000 asylsökande ensamkommande barn och 9 000 ensamkommande barn unga som fått uppehållstillstånd. 110 000 asylsökande vuxna och familjer bor också i kommunerna, varav 70 000 i Migrationsverkets anläggningsboenden och 40 000 i eget boende.

Snabba och viktiga åtgärder för fler bostäder

Bosättningslagen är en del av lösningen för få ett effektivare och jämnare mottagande av nyanlända men den löser inte bostadsbristen. Regeringen och dess myndigheter ska ta hänsyn till enskilda människors livssituation och underlätta för kommunernas uppdrag.
Lena Micko, ordförande SKL och Anders Knape, 2:e vice ordförande SKL föreslår ett antal snabba och viktiga åtgärder för fler och bättre bostadslösningar:

  • Uppdra åt Migrationsverket att ha en samordnad strategi för asylboenden och bosättning av nyanlända efter uppehållstillstånd. Riktiga lägenheter som idag används i asylmottagandet behöver överlåtas till mottagandet av nyanlända. Flyttkaruseller kan undvikas genom en långsiktig planering för anläggningsboenden. Bosättningen efter uppehållstillstånd bör ske enligt närhetsprincipen och kommunernas möjligheter över året.
  • Låt kommuner som vill, ta emot fler nyanlända än sitt kommuntal för att möta ökade behov på den lokala och regionala arbetsmarknaden.
  • Ge statliga bolag och myndigheter ett tydligt uppdrag att inventera sitt fastighetsbestånd och bistå kommunerna och nyanlända med nya och befintliga bostäder.
  • Säkerställ nyanländas möjligheter att betala hyra för olika bostadsformer. Idag ges ersättning bara för egen bostad, vilket nästan ingen kan få. Även nyanländas försörjningsglapp innan etablering och mellan tillfälliga uppehållstillstånd måste åtgärdas.
  • Staten behöver samordna sig i byggprocesserna och prioritera bland olika intressen. Hinder för ökat bostadsbyggande i form av riksintressen, strandskydd och bullerkrav behöver undanröjas.
  • Enklare regelverk behövs för att återföra ombyggda lokaler i bostadshus till bostadsanvändning. Likaså för att uppföra tillfälliga bostäder genom bättre möjligheter till tidsbegränsade bygglov. Regeringen har aviserat sådana åtgärder men regelverket måste komma på plats fort, inte om ett halvår. Det bör också övervägas att ge regeringen möjlighet att besluta om undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för tillfälliga bostäder till nyanlända vid ett stort mottagande.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter