Varan har lagts till i varukorgen
Nya upphandlingsregler klara
Bestämmelser 2 dec 2016
Paragraftecken. Riksdagen har klubbat igenom de nya upphandlingslagarna.
Riksdagen har sagt ja till de nya lagarna om offentlig upphandling. Foto: Radek Mühl
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling, men nej till delarna av förslaget som handlar om de kollektivavtalsliknande kraven.

EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. För Sveriges del innebär de nya direktiven att nuvarande LOU och LUF upphör och kommer ersättas med helt nya lagar. Dessutom införs LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme.

Riksdagen sa nej

Riksdagen sa nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med i upphandlingsprocesser.

Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Regler för upphandling

Upphandling har inletts: Vilken lag ska tillämpas?
Före den 18 april 2016 Tidigare LOU och LUF ska tillämpas
Från och med den 18 april 2016 fram till ikraftträdandet av de nya lagarna Tidigare LOU och LUF ska tillämpas men tolkas utifrån de ny upphandlingsdirektiven. Vissa direktivbestämmelser kan ha direkt effekt.
Efter att de nya lagarna trätt i kraft De nya upphandlingslagarna ska tillämpas

Kompletteringar till lagstiftningen

Om regeringen anser att lagstiftningen behöver kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra EU-reglerna bör regeringen återkomma med nya förslag till riksdagen. De nya förslagen bör ta hänsyn till de synpunkter som utskottet nu lämnat.

De nya lagarna ska enligt regeringens proposition träda ikraft den1 januari 2017.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial