Varan har lagts till i varukorgen

Nya elinstallationsreglerna ute på remiss

Elinstallation 12 dec 2016
6881552-certified-electrician-installing-light-bulb
Remissen är baserad på IEC- och CENELEC-standarder samt ett mindre antal svenska tillägg. Foto: Dmitri Maruta.
Ett förslag till nästa utgåva av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, ligger ute på allmän remiss. Kommentarer på remissen kan lämnas fram till den 1 februari 2017.

De senaste elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, gavs ut för åtta år sedan. Nu är det dags igen för nästa utgåva.

Remissen till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna är som tidigare utgåvor baserad på IEC- och CENELEC-standarder samt ett mindre antal svenska tillägg.

Inte ta hänsyn till tekniska kommentarer

Större delen av remissen är baserad på standardiseringsbeslut från europastandardiseringen CENELEC. SEK ska enligt avtal med CENELEC inte ge ut standarder som är i konflikt med europastandarder.

Av den anledningen kan SEK inte på kort sikt ta hänsyn till tekniska kommentarer på remissen. Men eventuellt kommer tekniska kommentarer att tas tillvara för framtida underhåll av de CENELEC-standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på, uppger Svensk Elstandard. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial