Varan har lagts till i varukorgen
Klimatsmart kollektivtrafik ökar
Samhällsplanering 21 dec 2016
Biogas buss i Örebro
Allt fler regioner och landsting väljer att driva kollektivtrafiken med förnybara drivmedel. Foto: Michael Erhardsson
Sedan 2009 har andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel nästan fördubblats. Det visar en jämförelse från SKL.

De vanligaste förnybara drivmedlen är biodiesel, biogas, etanol och el från olika förnybara källor. Biodrivmedlen tillverkas av till exempel restprodukter från skog, jordbruk och matavfall. Förnybara drivmedel påverkar miljön i mindre utsträckning än bensin och diesel.

År 2009 kördes 40 procent av den regionala kollektivtrafiken med förnybara drivmedel. 2015 var den siffran 76 procent.

– En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är att minska koldioxidutsläppen från transporterna. Landstingen och regionerna visar nu att de vill vara i framkant och snabbt ställa om från fossilt till förnybart. Det är mycket positivt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i ett pressmeddelande.

Branschmål kommer att nås i förtid

SKL, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna,Trafikverket och Jernhusen har ett branschgemensamt mål om att 90 procent av den regionala kollektivtrafiken ska köras med förnybara drivmedel år 2020. Ett mål som  kommer att uppnås i förtid om nuvarande utveckling håller i sig, menar Gunilla Glasare.

– I Kronoberg körs den regionala kollektivtrafiken i dag med 99 procent förnybara drivmedel och i Blekinge med 96 procent. Det är bland annat ett resultat av att dessa har ställt höga miljökrav i upphandlingar. Det finns fler goda exempel och det går alltid att göra ännu mer.

Om öppna jämförelser

SKL:s öppna jämförelser ger en bred bild av hur landstingen och regionerna minskar sin påverkan på klimatet. Utöver jämförelser om drivmedel i kollektivtrafiken finns också uppgifter om bland annat energianvändning i fastigheter, inköp av ekologiska livsmedel och förskrivning av antibiotika.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Miljö Vägar och gator Teknik
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter