Varan har lagts till i varukorgen
Jätteökning för Svanenmärkta hus
Bostäder 28 dec 2016
svanenhus
2016 blev året då kriterierna för Svanenmärkta hus reviderades samtidigt som hustypen ökade rejält. Foto: Tobias Sterner.
I våras kom nya krav och utökade möjligheter för Svanenmärkta hus. Under året som gått har antalet hus med miljömärkningen ökat med 200 procent, enligt färska siffror.

Det var i april som Svensk Byggtjänst kunde berätta om en revidering av kraven för Svanenmärkning av hus. Bland annat finns nyheter beträffande material.

Exempelvis ställs nu krav på ett mer effektivt användande av betong och cement samt att ett större antal hotade träslag helt förbjudits. I övrigt påminner många av materialkraven om tidigare kriterier.

En viktig skillnad är dock att koppar inte längre tillåts i tappvattenledningar eftersom man vill minska halterna i det slam som bildas i reningsverken. Detta för att slammet ska kunna användas som gödsel i jordbruk.

Skolor kan märkas

Till nyheterna hör att även skolor numera kan Svanenmärkas. I tidigare versioner omfattades endast förskolor och olika typer av bostadshus.

Svanen har blivit allt vanligare. Enligt ny statistik från Miljömärkning Sverige ökade antalet Svanenmärkta bostadshus med 200 procent från 2015 till 2016.

Totalt finns nu 1622 färdigställda flerbostadshus, småhus och förskolor med märkningen i de skandinaviska länderna.

Ökad medvetenhet

Mer medvetna konsumenter och drivande byggföretag tros bidra till ökningen.

– Svanen ställer tuffa krav på såväl miljö och hälsa och de möter upp en ökad medvetenhet hos konsumenter vad gäller klimat och farliga kemikalier. De aktörer i byggbranschen som har Svanenlicens ligger i bräschen i arbetet för att nå tuffa miljö- och klimatmål, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen.

Veidekke och Skanska har nyligen beslutat att alla bostäder i Sverige som de bygger i egen regi ska vara Svanenmärkta. Bonava (tidigare NCC Boende) har tagit samma beslut för sina småhus.

OM Svanen

  • Svanen är ett erkänt miljömärke sedan över 20 år.
  • Miljömärkning Sverige har det övergripande ansvaret för Svanen.
  • Inget ekonomiskt vinstsyfte finns hos Miljömärkning Sverige och det finansieras dels genom avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.
Källa: Miljömärkning Sverige
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Svanen

  • Svanen är ett erkänt miljömärke sedan över 20 år.
  • Miljömärkning Sverige har det övergripande ansvaret för Svanen.
  • Inget ekonomiskt vinstsyfte finns hos Miljömärkning Sverige och det finansieras dels genom avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.
Källa: Miljömärkning Sverige