Varan har lagts till i varukorgen

Föreslår miljözoner för personbilar

Vägar och gator 14 dec 2016
biltrafik_02
Bensin- och dieseldrivna personbilar kan förbjudas i vissa områden i landets städer i framtiden. Det föreslår Transportstyrelsen i en utredning till näringsdepartementet. Foto: Tobias Sterner
I framtiden ska även personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar beröras av miljözoner. Det föreslår Transportstyrelsen i en utredning till regeringen.

Transportstyrelsen vill utöka dagens bestämmelser om städernas miljözoner till att inte enbart gälla tunga fordon utan även personbilar och lätta lastbilar och bussar. Detta för att luften i städerna ska bli renare.

I ett förslag till regeringen föreslår myndigheten att följande två miljözoner bör införas:

  • Miljözon klass 2. Omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
  • Miljözon klass 3. Omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass1 samt lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

IVL välkomnar förslaget

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet ser positivt på förslaget att införa miljözoner för personbilar och att införa miljözoner som bygger på nollutsläppsfordon.

– Zonerna är ett utmärkt styrmedel som kan användas i stadstrafik där det finns alternativ till den egna bilen och ett konstruktivt sätt att driva på teknikutvecklingen samtidigt som utsläpp och buller kan minskas lokalt, säger Anders Roth.

Enligt Anders Roth kan ett genomförande av förslaget bidra till att flera av landets kommuner klarar de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid.

– Göteborgs stad jobbar just nu med att förnya sitt åtgärdsprogram för kvävedioxid så för dem borde det här vara ett intressant system att titta på. Och det gäller nog för flera kommuner som har prolem med dålig luftkvalitet och som behöver hantera centrala nybyggnadsprojekt samtidigt som trafikens utsläpp ska minskas, säger han.

Förslaget behöver vässas

IVL har genom mätningar kunnat konstatera att halterna av kvävedioxider inte minskat de senaste åren i ett flertal svenska städer. För att göra riktig miljönytta anser Anders Roth att förslaget behöver vässas ytterligare.

– Det bästa vore om det blir möjligt att införa miljözoner även för de utsläppskrav som blir obligatoriska för 2017, säger han.

Ytterligare förslag

Det blir även fortsättningsvis kommunerna själva som reglerar bestämmelserna för miljözoner. Transportstyrelsens förslag är att polisen övervakar att bestämmelserna efterlevs. Även nya vägmärken, kopplade till de nya zonerna, måste införas.

Fördjupningsmaterial

FAKTA De nya zonerna

  • Miljözon klass 2 ska bidra till att förbättra luftkvaliteten fram till 2030. Efter 2035 är nyttan marginell eftersom de fordon som då är i bruk i stort sett uppfyller kraven.
  • Miljözon klass 3 ska bidra med bättre luft och tystare stadsmiljö under en längre tid.
Källa: Transportstyrelsen
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA De nya zonerna

  • Miljözon klass 2 ska bidra till att förbättra luftkvaliteten fram till 2030. Efter 2035 är nyttan marginell eftersom de fordon som då är i bruk i stort sett uppfyller kraven.
  • Miljözon klass 3 ska bidra med bättre luft och tystare stadsmiljö under en längre tid.
Källa: Transportstyrelsen