Varan har lagts till i varukorgen

Flera nya skrifter från Säker Vatten under 2016

Branschreglerna Säker Vatteninstallation
Branschreglerna Säker Vatteninstallation ska bland annat minimera riskerna för vattenskador och brännskador. Fotomontage: Tobias Sterner
Vid årsskiftet började branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 att gälla. Under året har flera kompletterande skrifter tagits fram och 8 000 personer har utbildats i reglerna.

För mer än tio år sedan kom de första branschreglerna Säker Vatteninstallation, efter ett initiativ från VVS-branschen. Målet var bland annat att minska vattenskador och legionella som orsakas av bristfälliga vatteninstallationer. Vid årsskiftet uppdaterades reglerna.

Bland nyheterna i Säker Vatteninstallation 2016:1 ses nya avsnitt om byggtekniska förutsättningar och kök, samt nya krav på förläggning av tappkallvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag.

Stort intresse för "Byggtekniska förutsättningar"

Under våren 2016 gav Säker Vatten även ut flera nya och uppdaterade skrifter som kompletterar branschreglerna. Det gäller bland annat skriften "Byggtekniska förutsättningar" som beskriver de byggtekniska förutsättningarna som krävs för att utföra de installationstekniska lösningar som branschreglerna omfattar.

– Gehöret för "Byggtekniska förutsättningar" är stort, både hos rörföretag och byggare. Under året har vi träffat ett hundratal byggare på våra träffar och de vill lära sig det här, berättar Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten AB.

De byggtekniska förutsättningarna är viktiga då de ska tydliggöra gränserna mellan VVS och bygg samt förbättra samordningen, vilket på sikt kan förhindra vattenskador. Under året kommer Säker Vatten att anordna flera öppna informationer då de berättar om detta. Svensk Byggtjänsts informatörer har också erbjudit sina kunder en information om skriften i samband med sina informationer under kvartal ett nästa år.

Under året har 8 000 personer utbildats

En annan skrift som Säker Vatten har uppdaterat under våren är projekteringsvägledningen. Den ska förenkla arbetet för de auktoriserade konsultföretagen med projektering och beskrivning så att branschreglerna kan följas. Två nya skrifter "Säkra köket mot vattenskador", som ska inspirera till bra och vattensäkra lösningar, samt "Tappvattenschakt – förslag till utformning" har också tagits fram.

Enligt Fredrik Runius är intresset för branschreglerna stort.

– I år har våra samarbetspartners utbildat 8 000 personer i branschreglerna. Nu har vi totalt 1 905 auktoriserade VVS-företag, 74 auktoriserade konsultföretag och mer än 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare.

Projekt om säkra rörgenomföringar i vår

I vår kommer Säker Vatten att fortsätta sitt arbete med att underlätta för branschen att bygga vattenskadesäkert. Fredrik Runius berättar att de kommer att arbeta vidare med projektet om kök. Störst vikt kommer de dock att lägga på ett projekt om rörgenomföringar, där de bland annat ska titta på hur rörgenomföringar kan utföras vattenskadesäkert i ett våtrumsgolv.

FAKTA Om branschreglerna

Branschreglerna Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS-installationerna i en byggnad ska vara utförda för att vara fackmässiga och uppfylla kraven i Boverkets byggregler.

Syftet med reglerna är att risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning ska minimeras.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Värme Produktion Projektering Renoveringar Upphandling AMA
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om branschreglerna

Branschreglerna Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS-installationerna i en byggnad ska vara utförda för att vara fackmässiga och uppfylla kraven i Boverkets byggregler.

Syftet med reglerna är att risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning ska minimeras.