Varan har lagts till i varukorgen

Fjärrvärmepriserna riskerar att stiga

Värme 20 dec 2016
Fjärrvärmerör i lastbil
Sammanslagningen av företagen leder till en stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör, menar Konkurrensverket. Foto: Louise Rosén
Två företag som tillverkar fjärrvärmerör kommer att slås samman. Detta kan försämra konkurrensen och höja fjärrvärmepriserna menar Konkurrensverket, som har försökt att stoppa affären.

I slutet av november godkände Patent- och marknadsöverdomstolen sammanslagningen av företagen. De avslog då Konkurrensverkets talan om förbud mot Logstor Sverige Holding AB:s förvärv av Powerpipe Systems AB.

Domstolen anser att sammanslagningen inte kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige, då marknaden omfattar EES-området och Schweiz.

Får 80 procent av rörförsäljningen

Konkurrensverket håller dock inte med om detta.

– Det sammanslagna företaget kommer nu att få cirka 80 procent av försäljningen för fjärrvärmerör till svenska kunder – oavsett hur marknaden definieras. Det är en mycket hög andel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett uttalande.

– Domstolens besked att företagssammanlagningen får genomföras innebär en uppenbar risk för att priserna på fjärrvärmerör kan stiga i Sverige, och därmed kommer många fjärrvärmekunder att kunna drabbas av högre kostnader.

Patent- och Marknadsöverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial