Varan har lagts till i varukorgen
Färre brister i elektriska julprodukter
Elinstallation 13 dec 2016
julbelysning
Kontrollen av julprodukter har gett resultat. Bristerna på julprodukterna, både när det gäller för inomhus- och utomhusbruk, har minskat. Foto: Tobias Sterner
Elsäkerhetsverkets undersökning av julprodukter visar att 45 procent har brister. Men sedan Elsäkerhetsverket började kontrollera elsäkerheten har bristerna minskat.

Ett av syftena med den särskilda marknadskontrollen vid jul är att se hur bra tillverkare, importörer och återförsäljare är på att följa de krav som finns.

En marknad som ökat stadigt   

Sedan fem år tillbaka kontrollerar Elsäkerhetsverket varje år hur det står till med elsäkerheten när det gäller de elektriska julprodukter som finns på marknaden. Och det är en marknad som ökar i antal år från år, både vad gäller belysning inomhus och utomhus.

Kan se förbättringar av elsäkerheten

I år har Elsäkerhetsverket låtit testa 24 olika julprodukter från stora varumärken, allt från uppblåsbara tomtar för trädgården till traditionella ljusslingor, och man börjar se förbättringar. Förra årets kontroll visade att 76 procent hade brister och i år har dessa minskat till 45 procent.

– Bristerna som vi ser handlar främst om dokumentationsbrister men även vissa konstruktionsbrister, säger Thomas Nilson på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Exempel på dokumentationsbrister kan vara att produkten inte är rätt märkt, att den brister i EU-försäkran eller att bruksanvisningen saknar information. Konstruktionsbrister handlar främst om fel i transformatorn som ansluter produkten till elnätet.

För några år sedan fick nästan hälften av de julprodukter som man lät testa försäljningsförbud. I år hoppas man inte behöva sätta några försäljningsförbud.

Tips för att undvika problem

Elsäkerhetsverket har gjort en checklista över saker man ska tänka på för att undvika problem med elektrisk julbelysning av olika slag.

  • Blanda inte LED-lampor och traditionella glödlampor i en och samma ljusprodukt.
  • Låna aldrig transformatorer från en annan produkt. Märk upp transformatorerna så att det är lätta att para ihop de med rätt ljusslinga eller dekoration.
  • Titta efter CE-märkningen och att det finns en bruksanvisning på svenska.
  • När det gäller utomhusbelysning: använd endast produkter avsedda för utomhusbruk.
  • Se till att det finns en installerad jordfelsbrytare eller använd en portabel jordfelsbrytare.

Det är viktigt att vara en medveten konsument inte minst i jultider då julbelysning ofta säljs tillfälligt i butiker som normalt inte säljer elprylar. Många handlar även sina julklappar på internet vilket innebär att man behöver vara extra uppmärksam på vad som gäller. 

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Belysning Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter