Varan har lagts till i varukorgen
Regeringen gav besked om nära-nollenergi
Bestämmelser 9 dec 2016
energi i hus
Exakt vad nära noll betyder är upp till varje EU-land att bestämma. Foto: Gopixa
En ändring i PBF ger nu en övergripande precisering av kraven kring nära-nollenergibyggnader. Detta efter ett senkommet besked från regeringen.

Under torsdagseftermiddagen kom regeringen med ett efterlängtat besked. En förändring i Plan- och byggförordningen, PBF, ska nu göra det möjligt för Boverket att införa en definition av nära-nollenergi i Boverkets byggregler, BBR.

Det nya beslutet innebär att regeringen på ett övergripande plan fastställer vad en nära-nollbyggnad är och hur energiprestandan ska beräknas.

Det var i maj 2010 som EU beslutade om ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet innebär att alla nya byggnader i unionens länder ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader om mindre än fem år.

Exakt vad nära noll betyder är upp till varje medlemsland att bestämma. I Sverige har beskedet dröjt.

Oro i branschen

Stora delar av byggsektorn har uttryckt oro för att tiden inte ska räcka till för anpassning till de kommande kraven. Därför är det nya beslutet mycket välkommet, menar Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

maria brogren Maria Brogren. Foto: Sveriges Byggindustrier.

– Nu ska vi analysera vad beslutet innebär i praktiken och vilka konsekvenser det kan få för byggandet. Vi kommer också att ha en dialog med Boverket om vad nära-nolldefinitionen innebär för utformningen av energikraven i BBR, säger Maria Brogren.

Gäller från nästa år

Ändringen i PBF ska träda i kraft den 1 april 2017. Boverket kommer att ta fram föreskrifter som består av två olika delar.

Den första delen är de nära-noll-krav som ska ställas på byggnader som börjar byggas från och med att föreskrifterna träder i kraft. Den andra delen består av preciserade krav på en nära-nollenergibyggnad 2021.

I regeringens pressmeddelande tog Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, tillfället i akt att be om ursäkt för att beslutet dröjt.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om nära-noll

  • Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader snart vara så kallade nära nollenergibyggnader, NNE, vilket innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära-noll.
  • Kravet gäller alla nya byggnader i Europa från år 2021. För myndigheter som dels äger och dels använder nya byggnader gäller kraven redan från år 2019.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om nära-noll

  • Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader snart vara så kallade nära nollenergibyggnader, NNE, vilket innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära-noll.
  • Kravet gäller alla nya byggnader i Europa från år 2021. För myndigheter som dels äger och dels använder nya byggnader gäller kraven redan från år 2019.