Varan har lagts till i varukorgen
Skärpta krav för hantering av avfall
Avfall 17 aug 2016
All felaktig hantering av avfall är nu straffbart. Ändringen trädde i kraft den 1 maj i år.

Riksdagen har antagit regeringens lagförslag i propositionen 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse och har gjort en lagändring i miljöbalken.

Miljöbrottsbestämmelsen i 29 kapitlet i miljöbalken utökas så att det blir tydligt att det straffbara området för miljöbrott i samband med avfallshantering omfattar all hantering av avfall som kan leda till förorening. Det innebär att förvararing eller hantering av avfall som på ett sätt kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter blir straffbart. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Ändringarna i miljöbalken görs för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö Juridik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial