Varan har lagts till i varukorgen

Formas-pengar till unik renoveringsforskning

Renoveringar 16 aug 2016
Eja Pedersen porträtt
Docent Eja Pedersen vid Lunds Tekniska Högskola, leder den tvärvetenskapliga forskningen om inomhusklimat efter renovering. Foto: Eva Wernlid
"Varför blir det inte bra trots att vi har så mycket kunskap?" Den frågan ställer sig docent Eja Pedersen och hennes forskargrupp i ett tvärvetenskapligt projekt som nyligen beviljats nära 7,5 miljoner kronor av Forskningsrådet Formas.

Hej Eja Pedersen, grattis till Formas-pengarna! Vad ska de användas till?

– Tack, de ska gå till att undersöka varför inomhusklimatet efter renoveringar inte blir 100-procentigt bra trots all den kunskap vi har på området idag. Hela Europa renoverar 1950- och 60-talshus just nu. De allra flesta är helt vanliga renoveringar av helt vanliga bostadsbestånd. Vi intresserar oss för den här stora mängden eftersom det är den som påverkar den stora mängden människor.

Hur ser projektgruppen ut?

– Vi är tio forskare och ett par doktorander som kommer från både Malmö Högskola och Lunds tekniska universitet. Vi har experter på luftkvalitet, på fukt- och mögel och på beteendevetenskap. Styrkan i den här sammansättningen är just att den är tvärvetenskaplig och det gör den unik.

Var kommer ni att arbeta?

– Det blir ett skarpt projekt i en befintlig lägenhet i Linero i Lund. Vi har ett mycket bra samarbete med Lund Kommuns Fastighets AB, LKF, med Kraftringen AB och med Lunds kommun som alla kommer att arbeta aktivt i projektet.

Berätta mer om hur ert arbete kommer att gå till.

– Vi börjar med att inventera lägenheten. Vi samlar information, både fysisk och upplevd. Det är tekniska system och energisystem, buller, ljus och ljud. Mätningarna gör vi under vintern eftersom det är den mest kritiska tiden för att system. Sedan följer vi upp bostadsbolagens mål både 1 och 2 år efter renoveringen, det sistnämnda görs sällan. Vi menar att man måste följa upp efter en längre tid som 2 år också, för att få förståelse för vad som fungerar och inte – och i så fall varför.

Vad vill ni åstadkomma?

– Vi vill ta reda på hur man ska göra för att göra rätt. Har det dröjt femtio år att renovera så kommer det att dröja femtio år till och då måste det göras ordentligt! Vi vill också visa att problem med att få nya system att interagera med gamla efter renoveringar ofta handlar om att det är systemen det är fel på – inte människan. Det är helhetsperspektivet vi vill bidra med.

Vad har ni kallat projektet?

– Det heter ”Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering – helhetssyn utifrån byggnadsprestanda, energi, inomhusmiljökvalitet, samt boendes beteende och välbefinnande”.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Forskning Bostäder Ventilation Energi Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial