Varan har lagts till i varukorgen

Nytt praktverk visar detaljernas betydelse

Arkitektur 19 aug 2016
tidstyiskt-topp
En tidstypisk 1950-talsfasad med dekorativa fönster som på ett lekfullt sätt betonar det individuella och konstnärliga. Foto: Laila Reppen
För att kunna måste man veta. Cecilia Björks och Laila Reppens nya bok ”Tidstypiskt” är en pedagogisk ögonöppnare för arkitekturdetaljer i flerbostadshus under mer än hundra år.

– Det finns en tendens idag att byta bort detaljer. Då tappar helheten sitt uttryck och det tycker vi är synd, säger Cecilia Björk som tillsammans med Laila Reppen är aktuell med nya boken ”Tidstypiskt”.

cecilia-bjork Cecilia Björk. Foto: Lars Nordling

Deras förra bok ”Så byggdes villan” redogjorde för det fristående husets arkitektoniska historia från 1890-2000. Nu synar Cecilia Björk och Laila Reppen flerbostadshusen och de variationer, dekorationer och egenheter som speglar samtiden och ger varje epok sitt eget uttryck.

Vill öka medvetenheten

Idéen till boken har de haft under en längre tid. Det har också tagit dem mer än fem års forskning, fotograferande och faktasamlande innan boken nu till sist är tryckt och klar färdig. En magnifik bok med över 1 800 illustrationer och foton och späckad av fakta och inspiration i ett lättillgängligt upplägg.

Men det är inte en bok som kommit till enbart för nöjes skull.

– Vi ser att det saknas kunskap om detaljerna. Det gör att de tidstypiska dragen i vår byggda miljö försvinner successivt vid renoveringar och ombyggnationer. Det man inte vet kan man heller inte värna. Att visa och berätta är vårt sätt att dra ett strå till stacken för att öka medvetenheten och kännedomen, säger Cecilia Björk.

port_2 1940-talsporten är gjord i ek och har murad omfattning av tegel i två skift som kragar ut. Illustration: Cecilia Björk och Laila Reppen

"De små stegens tyranni"

När flerbostadshus ska renoveras idag upphandlas ofta mycket stora volymer. Hela områden berörs av de beslut som fattas vid inköp och åtgärder. Om kunskapen och intresset för byggnadsstilen saknas är detta en överhängande fara för den arkitektoniska mångfalden menar Cecilia Björk.

– När få bostadsbolag äger stora fastighetsbestånd från samma tid får varje förändring så stor genomslagskraft. Plötsligt kan alla portar bytas ut till en och samma typ som inte alls passar i stilen.

Det kan också vara så att man successivt utsätter fastigheter för små förändringar som till slut raderat ut husets byggnadshistoriska identitet, i boken beskrivet som ”de små stegens tyranni”.

Bevarandet har många värden

En annan grupp som äventyrar identiteten är mäklarkåren. Idag säljer man lägenheter med argumentet ”med stor utvecklingspotential” och beskriver hur man med genomgripande förändringar kan få sitt drömboende.

Originalet håller i alla lägen.

– De borde istället visa på alla originaldetaljer som går att ta fram och som förstärker bostadens ursprungstanke. Originalet håller i alla lägen.

Det finns många anledningar till att den bästa lösningen oftast är att ta tillvara, vårda och renovera än att byta, menar Cecilia Björk och Laila Reppen.

laila-reppen Laila Reppen. Foto: Laila Reppen

– Vi människor har en intuitiv förmåga att känna av när arkitektur haltar. Det kan ge ekonomiska effekter, som att de fastighetsägare som förändrat originaldetaljer på sin fasad och sitt trapphus tenderar att få sämre betalt för huset och de enskilda lägenheterna. Det är också betydligt trevligare att växa upp i en miljö präglad av respekt för historia och omsorg med variationer i bebyggelsen.

Varje tid är viktig

Författarna tycker det är viktigt att betona att viljan att bevara inte är lika med att vara utvecklingsfientlig.

– Vi har en benägenhet att tycka det vi byggde för tio år sedan var jättetråkigt och så gör vi om det. Men om tio år kommer vi tycka att det vi bygger idag är jättetråkigt och försöka göra om det också! Om vi istället bevarar varje uttryck som det var tänkt så får vi en mycket mer spännande stad.

Tidstypiskt
sidobild-tidstypiskt
"Tidstypiskt", av Cecilia Björk & Laila Reppen, AB Svensk Byggtjänst.
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Renoveringar Bostäder Samhällsplanering Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

Tidstypiskt
sidobild-tidstypiskt
"Tidstypiskt", av Cecilia Björk & Laila Reppen, AB Svensk Byggtjänst.