Varan har lagts till i varukorgen

Lättare att lyckas med lyhördhet

Renoveringar 30 aug 2016
boendedialog-ny
Bovärdar från Eksta Bostads AB, vinnare av Årets Bästa Renoveringsprojekt 2015, i samspråk med en hyresgäst. Foto: Anna-Klara Aspegren
Det är inte bara teknik som står i fokus när EU-projektet Build Upon arbetar för ett storskaligt och strukturerat samarbete kring energieffektiviseringsfrågor. Lyhördhet för de boende är också en viktig del.

”Vad är den stora grejen med att renovera, det gör vi ju redan?” Just detta har projektet BuildUpon tagit fasta på. Som namnet antyder, ”bygga vidare på”, så är BuildUpon ett samarbete där man konstaterar att mycket redan görs på olika håll – men att vi nu måste samla oss och göra gemensam sak.

Saknas strukturerat samarbete

BuildUpon organiseras av Green Building Councils i EU-länder, med syftet att öka energieffektiviseringen i befintlig bebyggelse. Deras analys av dagsläget är att det saknas ett storskaligt, brett och strukturerat samarbete mellan renoveringsintressenter och initiativ, vilket medför att länderna inte lyckas med den renoveringsrevolution som Europa behöver.

EU begär att alla medlemsländer skapar en nationell renoveringsstrategi, det vill säga en långsiktig plan för att renovera befintliga byggnader till höga energieffektiva standarder. Första rapporteringen av strategier skulle lämnas till EU första gången den 30 april 2014 och sedan uppdateras löpande var tredje år. ”Version 2” ska alltså levereras senast 30 april 2017.

Workshop med erfarenhetsutbyte

Under 2016 och 2017 arrangeras därför 80 events i huvudstäder och större städer för att dela erfarenheter och diskutera förslag och idéer.

Innan sommaren anordnades en workshop i Stockholm om hur man bäst renoverar hyresrätter i flerbostadshus. Representanter från Hyresgästföreningen och bostads- och byggbolag gav exempel på hur de arbetar med lönsamma energieffektiviseringar och hur de arbetat för att behålla en god relation med de boende under renoveringarna. Bland andra Eksta Bostads AB som vann SABO-tävlingen Årets Bästa Renoveringssprojekt 2015, mycket tack vare sin lyckade boendesamverkan.

Lyft fram mervärden

En fråga deltagarna fick arbeta kring var hur man gör en lönsam energieffektiviserande renovering och samtidigt ser till att de boende blir nöjda. Svaren blev att man måste prata med de boende och göra en renovering attraktiv för dem. Fastighetsägarna måste utbildas i boendesamverkan. Att vara lyhörd ökar chanserna att lyckas.

De positiva effekterna av bättre inneklimat, mindre drag från fönster måste lyftas mer och eventuella hyreshöjningar måste på sikt vara små. Guider och underlag som fastighetsägarna kan använda för att beräkna lönsamhet och merkostnader efterlystes också.

Den 7 september är det dags för nästa svenska sammankomst i EU-samarbetet ”BuildUpon”. Då ligger fokus på energieffektiv renovering av bostadsrätter. Det finns platser kvar. Anmäl dig via länken i anslutning till artikeln.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Hållbarhet Samhällsplanering Bostäder
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter