Varan har lagts till i varukorgen
Framtidens fönsterglas renar luften
Forskning 1 aug 2016
fonsterglas belagt med titandioxid för fotokatalytisk rening aav inomhusluft
I framtidens fönsterkonstruktioner kan rutor belagda med nanopartiklar av titandioxid komma att rena luften inomhus. Foto: Yali Shi
Fönsterglas med nanostrukturerad beläggning av titandioxid kan rena inomhusluften från skadliga molekyler. Metoden utvecklas på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Det är de skadliga molekylerna i inomhusluften som kan göra att människor mår dåligt av klimatet inomhus. Nu har forskare kommit fram till att fönsterglas med nanobeläggning kan råda bot på det.

Framtidens fönster

Framtidens fönster som fungerar som fotokatalytisk reaktor kan bryta ned stora molekyler, till exempel bakterier, till harmlösa beståndsdelar. Denna funktion hos fönster kan också leda till minskad energianvändning eftersom antalet luftväxlingar kan minskas. Det är ren luft man vill ha inte bara att luften byts ut ett antal gånger per timme.

Konstruktionen har patentsökts

Fönsterkonstruktionen som befinner sig på idéstadiet består av ett yttre dubbelglas med hög genomskinlighet för ultraviolett solljus och ett innerglas med fotokatalytisk beläggning baserad på titanoxid.

Titanoxiden är genomskinlig för synligt ljus medan den absorberar ultraviolett ljus och då samtidigt förmår bryta sönder stora molekyler eller mikroorganismer som absorberats på oxidens yta. Rumsluften cirkuleras genom spalten mellan glasrutorna och renas därigenom.

Problem som kan övervinnas

Fönsterglas belagt med titandioxid i form av nanopartiklar kan användas för att rena inomhusluften, men det finns ett problem. Ibland kan nedbrytningsprodukter från fotokatalysen blockera kemiskt aktiva positioner vilket gör att den fotokatalytiska aktiviteten minskar.

Men det tror forskaren Bozhidar Stefanov på Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet (numera verksam i Storbritannien) går att övervinna.

Han har i sin avhandling visat att tunna ytskikt tillverkade med hjälp av "sputtering" har en fördel och gör det möjligt att variera nanopartiklarnas orientering så att ytor med olika atomstrukturer blir exponerade.

De blir då inte bara bättre på att bryta ner luftföroreningar utan de blir även mindre beroende av luftfuktighet och temperatur.

Fotokatalys med titandioxid

Titandioxid är ett vitt pigment som ofta ingår i målarfärger, tandkräm och solskyddsmedel. I form av nanopartiklar uppnår de speciella egenskaper som gör dem mycket reaktiva.

Nanopartiklarna av titandioxid kan absorbera ultraviolett ljus och använda ljusets energi för att förstöra organiska molekyler på sina ytor i en process som kallas fotokatalys. Därför är de utmärkta för vatten- och luftrening.

Även betongytor impregnerade med titandioxid har använts för att minska luftföroreningar i luften utomhus.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Konstruktion Teknik Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter