Varan har lagts till i varukorgen

Energiprojekt i Umeå sparade pengar

Energi 10 aug 2016
Cykel med skylt umea-kommun_michael-erhardsson_740x413
Ett sjuårigt energiprojekt i Umeå kommun har minskat energianvändningen och sparat miljoner. Foto: Michael Erhardsson
Ett energiprojekt i Umeå, som pågått under sju år, har avslutats under våren 2016. Det visade sig att projektet har sänkt energianvändningen i Umeå kommuns byggnader med 17 procent och man har sparat 48,5 miljoner kronor.

Energiprojektet i Umeå har gått ut på att energieffektivisera kommunens byggnader. Resultatet visar att man inte bara lyckats sänka energianvändningen utan även kunnat sänka koldioxidutsläppen med cirka 6 000 ton per år.

EPC-projekt med flera åtgärder samtidigt

Energiprojektet är ett så kallat EPC-projekt. EPC (Energy Performance Contracting) är ett helhetsgrepp vid energiinvesteringar där alla kostnader och vinster vägs samman och en rad åtgärder genomförs samtidigt.
År 2008, när projektet startade, var det ett av de största energisparprojekten i Sverige. Kommunen investerade 140 miljoner kronor till projektet vid starten och nu börjar det återbetala sig som minskade energikostnader.

Projektets omfattning

Energiprojektet har omfattat 120 av kommunens fastigheter, Det har inkluderat skolor, förskolor, idrottshallar, kontor, vård- och omsorgsboenden samt kulturfastigheter.
Projektet har gått ut på att undersöka och förbättra alla system som har någon påverkan på energianvändningen som värme, ventilation, el, vatten och klimatskal.

– Att tilläggsisolera, förbättra belysning och byta ut gamla pumpar och ventilationsfläktar har varit de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen. Där har driftspersonalens löpande optimeringsarbete varit av stor betydelse för projektet, säger Ulf Larsson energiingenjör på Umeå kommun Fastighet i ett uttalande.

Fortsätter med besparingsåtgärder efter avslut

Även fast energiprojektet är avslutat så kommer man att fortsätta med åtgärder som ska ge besparingar i framtiden.

– Vi tittar nu på hur vi ska arbeta med fler energiåtgärder. Vårt mål är att Umeå kommuns fastigheter ska klara 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år fram till 2020. Om vi ska klara det måste alla kommunala verksamheter involveras i miljö- och energieffektiviseringsarbetet, säger Ulf Larsson.

Det är Siemens som i samarbete med Umeå kommun har haft uppdraget att genomföra energiprojektet.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lokaler Miljö Teknik
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial