Varan har lagts till i varukorgen
De ska fixa kompetensförsörjningen i byggbranschen
Bostäder 16 aug 2016
utredare
Tommy Andersson och Pia Enochsson ska utreda vad man kan göra för att öka kompetensen i byggbranschen. Bildmontage. Foto: GS-facket/YA-delegationen
På måndagen utsågs Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare i ett nytt regeringsuppdrag. Uppgiften är att se över arbetskapaciteten i branschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

Enligt Boverkets behovsprognos behövs 710 000 nya bostäder inom knappt tio år. Ett av de största hindren för att nå målet är brist på kompetent arbetskraft. För att råda bot på det har regeringen nu utsett två samordnare som ska utreda frågan.

– Jag ser att en avgörande fråga för att lösa bostadsbristen är att lösa den brist på arbetskraft som idag är ett problem inom byggbranschen. Redan innan jul ska Pia Enochsson och Tommy Andersson presentera sina förslag på åtgärder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

De två utredarna

Den ena av de två är Pia Enochsson. Hon är nyligen pensionerad från Skolverket där hon var avdelningschef. Idag är hon ordförande för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen).

Den andra är Tommy Andersson. Han är pensionerad avtalssekreterare och vice ordförande för facket Skogs-Trä & Grafisk Bransch (GS-facket).

Samordnarnas uppgift

  • Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen.
  • Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter.
  • Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 december 2016.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter