Varan har lagts till i varukorgen
Heta arbeten och brand i cellplast
Utbildning ska ge färre bränder i cellplast
Brand 1 sep 2016
brand-karlstad-webb
Branden på Centralsjukhuset i Karlstad 2013 startade vid ett svetsarbete mellan väggelementen på en tillbyggnad till sjukhuset. Gnistor antänder oskyddad cellplastisolering (EPS) i väggen. Foto: Brandskyddsföreningen
Användandet av cellplast har ökat kraftigt trots brandrisken. Nu ska säkerheten bli bättre. Brandskyddsföreningen har nyligen tagit fram ett särskilt utbildningsmaterial för att minska riskerna.

Cellplast av olika slag används i allt större omfattning som isoleringsmaterial i såväl bostäder som kontorsbyggnader. På tio år har användningen nästan fördubblats, enligt siffror från Brandskyddsföreningen.

Vi ville snabbt ha ut den här informationen till alla som jobbar med heta arbeten.

Men det finns ett problem. Cellplast är lättantändligt när det utsätts för strålningsvärme eller gnistor, vilket orsakat ett flertal uppmärksammade bränder på byggarbetsplatser.

Riskerna i produktionsfasen

I färdiga byggnader är cellplasten inkapslad och skyddad mot brand men under produktionsfas, lagring och montage är det värre. Det vill Brandskyddsföreningen göra något åt.

cellplastisolering Cellplastisolerad krypgrund. Foto: Svensk Byggtjänst

Organisationen har därför gett ut ett helt nytt utbildningsmaterial om cellplast kopplat till utbildningen Heta Arbeten.

Nästa uppdatering av Heta Arbeten dröjer egentligen några år men det nya avsnittet om cellplast kunde inte vänta, enligt Cecilia Uneram som är brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Vår utbildningscykel är på fem år men vi ville snabbt ha ut den här informationen till alla som jobbar med heta arbeten, säger Cecilia Uneram.

Cecilia Uneram Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen. Foto: Brandskyddsföreningen

Kunskaper saknas

Enligt henne saknas ofta kunskaper om risker med cellplast som utsätts för exempelvis svetsloppor, gnistor eller gaslågor vid tätskiktsarbeten.

– Det här har varit en del av diskussionen men inte funnits med lika tydligt i vår utbildning tidigare.

Den allra första åtgärden man bör göra är att välja en bra produkt, menar Cecilia Uneram. Vissa cellplaster är bättre än andra.

– Det finns tillverkare som är mer benägna att följa upp med kritisk granskning och det är framförallt de tillverkarna som har produkter med bra kvalitet.

Tanken är att det nya utbildningsmaterialet ska användas av exempelvis platschefer för att förmedla till övriga på arbetsplatsen. Händelser från de senaste åren visar att det finns lärdomar att göra.

Flera exempel

Ett sådant exempel är Chalmers i Göteborg där det började brinna vid takläggning på en intilliggande byggnad i fjol. Branden startade i en bal med cellplastisolering.

Lågorna spred sig snabbt ner mot fasaden och cellplast föll ner på de två underliggande våningarnas tak där ytterligare cellplast fattade eld. En av takläggarna fick lättare rökskador. Även Centralsjukhuset i Karlstad och Saluhallen i Lund har drabbats på liknande sätt.

OM Cellplast

 • Samlingsnamn för olika typer av skumplast.
 • Lättantändligt och brinner snabbt.
 • Den ena gruppen kallas termoplaster där de vanligaste varianterna heter EPS och XPS.
 • Den andra gruppen kallas härdplaster där de vanligasta varianterna är PUR och PIR som ger mindre men giftigare rök än termoplaster.
 • Ytterligare en variant är PF som har något bättre brandegenskaper.
Källa: Brandskyddsföreningen
FAKTA Så förebyggs brand i cellplast

 • Tillståndsansvarig ska bland annat göra riskbedömning och fokusera på särskilda förebyggande åtgärder.
 • Hetarbetare ska bland annat säkerställa att inga gnistor eller svetsloppor kan nå oskyddad cellplast, använda innesluten gaslåga vid tätskiktsarbete och avbryta om exempelvis dold cellplast upptäcks eller om upplag flyttas för nära arbetsplatsen.
 • Brandvakt ska bevaka att gnistor inte når cellplast, se till att värme vid exempelvis svetsning på rör inte antänder cellplast samt säkra att gaslåga vid tätskiktsarbete inte kommer i kontakt med cellplast.
Källa: Brandskyddsföreningen
Bevaka ämnen i artikeln

Brand Konstruktion Säkerhet- och larmsystem Utbildning
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Cellplast

 • Samlingsnamn för olika typer av skumplast.
 • Lättantändligt och brinner snabbt.
 • Den ena gruppen kallas termoplaster där de vanligaste varianterna heter EPS och XPS.
 • Den andra gruppen kallas härdplaster där de vanligasta varianterna är PUR och PIR som ger mindre men giftigare rök än termoplaster.
 • Ytterligare en variant är PF som har något bättre brandegenskaper.
Källa: Brandskyddsföreningen
FAKTA Så förebyggs brand i cellplast

 • Tillståndsansvarig ska bland annat göra riskbedömning och fokusera på särskilda förebyggande åtgärder.
 • Hetarbetare ska bland annat säkerställa att inga gnistor eller svetsloppor kan nå oskyddad cellplast, använda innesluten gaslåga vid tätskiktsarbete och avbryta om exempelvis dold cellplast upptäcks eller om upplag flyttas för nära arbetsplatsen.
 • Brandvakt ska bevaka att gnistor inte når cellplast, se till att värme vid exempelvis svetsning på rör inte antänder cellplast samt säkra att gaslåga vid tätskiktsarbete inte kommer i kontakt med cellplast.
Källa: Brandskyddsföreningen