Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Byggtekniska förutsättningar för Säker Vatteninstallation
AMA 24 aug 2016
Säker Vatteninstallation
En Säker Vatteninstallation kräver en god samordning mellan bygg och VVS. Foto: Säker Vatten
Nu går det att ladda ner skriften ”Byggtekniska förutsättningar” på Säker Vattens webbplats. Skriften är tänkt som ett hjälpmedel för samordning av bygg- och installationsarbeten.

Branschreglerna Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS- installationerna i en byggnad ska vara utförda för att vara fackmässiga och uppfylla kraven i Boverkets byggregler. Vid årsskiftet trädde en ny utgåva i kraft och under våren har Säker Vatten presenterat flera nya uppdaterade skrifter som ska komplettera branschreglerna.

Nu har en ny skrift som heter "Byggtekniska förutsättningar" blivit färdig som ersätter dokumentet Samordning Bygg/VVS från 2011.

Hjälpmedel för bättre samordning

I skriften beskrivs de byggtekniska förutsättningar som krävs för att utföra de installationstekniska lösningar som Säker Vatteninstallation omfattar. Det kan till exempel vara tillräckligt bra konstruktioner att fästa in installationer i eller utformning av tätskikt i inbyggnader eller installationsschakt.

Arbeten som ingår i byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företaget, som exempelvis bygg- eller tätskiktsentreprenörer. Skriften kan användas som information till konsulter och olika entreprenörer men den är också tänkt som ett hjälpmedel för samordning av bygg- och installationsarbeten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Renoveringar Vatten och avlopp
Fackområden

Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial