Varan har lagts till i varukorgen

Boverkets studie om "social housing" i Europa

Bostäder 22 aug 2016
residentiel-building_740x413_mostphotos
Är sociala bostäder något för Sverige? Boverkets rapport visar hur det fungerar i sex EU-länder. Foto: Mostphotos
Ska Sverige ha statligt subventionerade bostäder för hushåll med låga inkomster? Boverket har kartlagt bostadssektorn i sex EU-länder och visar på för och nackdelar med sociala bostäder.

Boverket har studerat den sociala bostadssektorn i sex EU-länder. I sin studie visar Boverket på hur den sociala bostadssektorn fungerar i de sex länderna. Rapporten "Den sociala bostadssektorn i Europa" är framtagen för att man i framtiden lättare ska kunna ta beslut om även Sverige ska införa "social housing".

Boverkets rapport visar

  • Det finns flera sätt att definiera "social housing" i Europa. Varje land har sin modell, ibland även parallella modeller som används i olika delar av landet.
  • Den sociala sektorn är inte bara till för utsatta hushåll. Det kan vara så att upp till hälften av hushållen är berättigade att söka bostad inom sektorn. Ibland finns ingen inkomstgräns.
  • Alla undersökta länder undviker att bygga storskaliga bostadsområden där sociala bostäder dominerar. Upplåtelseformer blandas i samma område. Målet är att få en blandning av hushållstyper och yrkesgrupper.
  • Trots social bostadssektor finns en ökad bostadsbrist i tillväxtområdena. Det kan till exempel bero på tillströmningen av flyktingar.
  • Privata lån ökar som huvudsaklig finansieringskälla. Det offentliga stödet går från att vara ett stöd i byggskedet till att stödja hushållens konsumtion.

– En social bostadssektors främsta fördel är att man får fram fler bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga. En svårighet är att man måste komma på hur det ska fungera, vem som ska tillhandahålla bostäderna, på vilka villkor och så vidare säger rapportförfattaren Ulrika Hägred, expert på Boverket.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter