Varan har lagts till i varukorgen
Gemensam dag med fokus på fallolyckor
Arbetsmiljö 28 apr 2016
_mg_0018jonas-gerdlea-a
På årets säkerhetsdag, där Sveriges Byggindustrier står som inivitativtagare, är temat fallolyckor. Foto: Jonas Gerdle
Gratis utbildning i fallskydd och nytt dialogunderlag om fallrisker. Engagemanget i den årliga Säkerhetsdagen, i år på temat fallrisker, är stort.

Idag, den 28 april uppmärksammar Sveriges Byggindustrier den internationella Arbetsmiljödagen "World Day for Safety and Health at Work" genom att utlysa Säkerhetsdagen 2016.

Temat i år är fallrisker och företagen i branschen uppmanas att på olika sätt bidra till att eliminera arbetsmiljöriskerna. Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och allvarliga olyckor på byggarbetsplatser och inträffar vid arbete på tak, från stegar och bockar samt på ytor med dålig bärighet.

– Vi vill framför allt öka medvetenheten om olycksriskerna och hjälpa till att skapa en säkerhetskultur på arbetsplatserna där säkerhetstänket prioriteras, säger Anna Hollqvist, kommunikatör på Sveriges Byggindustrier. Alla som vistas på ett bygge ska känna ett eget ansvar för säkerheten, för att följa säkerhetsföreskrifterna och säga ifrån när de upptäcker något som kan orsaka skada. Kunskap räddar liv!

Kostnadsfri fallskyddsutbildning

Uthyrningskoncernen Cramo har valt att uppmärksamma säkerhetsdagen genom att erbjuda sina kunder kostnadsfri fallskyddsutbildning på fyra orter runt om i Sverige. Utbildningen ges i form av halvdagskurser och riktar sig till alla som arbetar på hög höjd alternativt ansvarar för eller planerar sådant arbete. Kursdeltagarna får både teoretisk undervisning i hur man arbetar säkert och fallförebyggande och får även delta i praktiska tillämpningar av olika säkerhetslösningar.

– Intresset för kurserna har varit stort vilket är oerhört kul. Vi jobbar mycket för att sprida information om de här utbildningarna så för oss kändes det självklart att erbjuda kostnadsfria utbildningar när årets tema var just fallrisker, säger Joakim Linton, chef för Cramoskolan.

Aktiviteter i hela landet

Representanter från Sveriges Byggindustrier kommer under dagen att besöka flera byggarbetsplatser för att prata om projektet "En säker arbetsplats" och det nya dialogunderlaget om fallrisker. Dialogunderlaget är tänkt att fungera som ett stöd i de företagsinterna samtalen och finns både som folder och som ett anslag att sätta upp på väggen.

– Dialogunderlagen innehåller en checklista med frågor som man bör ställa lite då och då. Dels är frågorna till hjälp för att få igång en diskussion på arbetsplatsen och dels kan de peka på detaljer som man kanske inte har funderat på tidigare, säger Anna Hollqvist.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fallolyckor

Under 2015 inträffade 750 olyckor inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige varav fallolyckor var den vanligaste arbetsplatsolyckan bland både kvinnor som män. Cirka 45 procent av olyckorna ledde till över två veckors sjukskrivning.

Under 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket över 100 sanktionsavgifter, varav majoriteten av avgifterna gällde dåliga eller obefintliga fallskydd på byggarbetsplatser.

 

Källa: AV
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fallolyckor

Under 2015 inträffade 750 olyckor inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige varav fallolyckor var den vanligaste arbetsplatsolyckan bland både kvinnor som män. Cirka 45 procent av olyckorna ledde till över två veckors sjukskrivning.

Under 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket över 100 sanktionsavgifter, varav majoriteten av avgifterna gällde dåliga eller obefintliga fallskydd på byggarbetsplatser.

 

Källa: AV