Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
P-märkning av relining införs
Bostäder 20 apr 2016
Rör som är relinat
Nu införs P-märkning för relining. Märkningen tillsammans med BRiF:s kvalitetsprogram ska göra det lättare för fastighetsägare att välja metod. Foto: Tobias Sterner
I april lanseras en P-märkning av relining. P-märkningen ska tillsammans med en gemensam branschstandard göra det tryggare för fastighetsägare som renoverar sina avloppssystem.

Undersökningar har visat att om renoveringsmetoderna för relining är korrekt utförda så fungerar det. Det man i stället kan vara uppmärksam på är hur upphandling och kontroll ska utformas för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Kvalitetsprogram för relining

Branschorganisationen Relining i Fastigheter, BRiF, tog initiativ till kvalitetsprogrammet BriF3Q som startade 2012. Kvalitetsprogrammet syftade till att kontrollera att den som utförde reliningen hade rätt utbildning och kvalitetssystem. Den P-märkning som nu införs riktar mer in sig på materialet och utförandet. De nya metodbeskrivningarna kommer att tydligare visa vilka användningsområden ett visst material lämpar sig för.

P-märkning ett kvlitetsmärke

P-märket är SP:s (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) eget kvalitetsmärke. Märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Produkten är typprovad och egenkontrollen övervakas av SP. Förhoppningen från Branschföreningen BRiF är att P-märkningen ska göra det svårare för oseriösa reliningföretag att verka på marknaden.
Det finns redan idag typgodkända reliningmetoder men de branschgemensamma reglerna skärper till det. P-märkning och branschgemensamma regler kommer att göra det lättare för fastighetsägarna att avgöra om en viss metod lämpar sig för relining i deras fastigheter.

Typprovning av produkt

Reliningföretaget ska klara en typprovning av produkten där man tittar på hur materialet förändras över tid. Efter det ska företaget relina ett standardiserat system hos SP där det testas om det håller tätt och klarar temperaturväxlingar. SP kommer sedan utföra kontroller på verkliga projekt och se om reliningen utförs enligt typgodkännandet.

– Vi kommer att ta materialprover som vi tittar på i vårt laboratorium. Kravet är att provet ska motsvara det material som godkänts, säger Marcus Granlund, gruppchef på SP i ett uttalande.

 

FAKTA Metoder för relining

Relining är olika metoder för att infodra slitna avloppsrör med nytt material i stället för att byta ut de gamla rören. Det kan delas upp i två huvudgrupper, flexibla foderrör och invändig beläggning.

Flexibla foderrör:
Strumpmetoden där en polyesterstrumpa mättas med epoxi och vrängs in i foderröret med lufttryck. Förgreningar måste fräsas upp innan man kan fortsätta reliningen.

Invändig beläggning:
Sprutmetoden där polyesterplast sprutas i tre lager med ett särskilt utformat munstycke.
Borstmetoden där roterande borstar pressar epoxiplast med gummigranulat mot rörets insida.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Teknik Underhåll Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Metoder för relining

Relining är olika metoder för att infodra slitna avloppsrör med nytt material i stället för att byta ut de gamla rören. Det kan delas upp i två huvudgrupper, flexibla foderrör och invändig beläggning.

Flexibla foderrör:
Strumpmetoden där en polyesterstrumpa mättas med epoxi och vrängs in i foderröret med lufttryck. Förgreningar måste fräsas upp innan man kan fortsätta reliningen.

Invändig beläggning:
Sprutmetoden där polyesterplast sprutas i tre lager med ett särskilt utformat munstycke.
Borstmetoden där roterande borstar pressar epoxiplast med gummigranulat mot rörets insida.