Varan har lagts till i varukorgen

Ny utgåva av Fastighetsägarens ansvar

Arbetsmiljö 1 apr 2016
Skriften Fastighetsägarens ansvar har kommit i en ny utgåva. Skriften innehåller en översikt av lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Skriften är ett samarbete mellan SABO, HSB och Fastighetsägarna.

Fastighetsägare har ett stort ansvar inte bara för teknisk standard och säkerhet utan även ett långsiktigt ansvar för hälsa och säkerhet för de som bor, arbetar eller vistas i fastigheten.

Nytt i 2016 års utgåva

Fler nya avsnitt som tar upp de lagkrav, förordningar och föreskrifter som ändrats eller som tillkommit sedan förra upplagan från 2012. Det är bland annat ett nytt avsnitt om elektroniska personalliggare som infördes som obligatoriskt krav i januari 2016 och ett om energikartläggning i stora företag som infördes i juni 2014. Det finns också flera föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Användare av Fastighetsägarens ansvar

Skriften ger en bra översikt över vad en fastighetsägare måste känna till. Skriften vänder sig till privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar men även till förvaltare.

I ett pressmeddelande säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna i Sverige och ansvarig för skriftens framtagande:

– Min förhoppning är att skriften kommer att användas av de kommunala tjänstemän som utför kontroller och att den på så sätt även kan bidra till att åstadkomma en effektivare och likvärdig kommunal tillsyn.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Juridik Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter